Actemium en de VOMI Academie slaan de handen ineen en organiseren samen de Masterclass Optimalisatiemodel VOMI

Actemium en de VOMI Academie slaan de handen ineen en organiseren samen de Masterclass Optimalisatiemodel VOMI waarbij contractmanagement en inefficiëntie centraal staan.

Dit traject is tot stand gekomen in samenwerking met Michel Hamers, Business Unit Manager bij Actemium Major Projects. Hij volgde zelf de Masterclass en zag welke meerwaarde dit heeft en realiseert het nu als incompany training voor ruim 65 van zijn medewerkers, die verdeeld zijn over vijf groepen. Zo vertelt hij:

“Binnen de organisatie merkte ik dat medewerkers niet altijd helder hadden wat het tijdig signaleren van productieverlies voor een effect kan hebben. Ik zie vaak de omzet stijgen door meerwerken maar tegelijkertijd loopt het resultaat terug. Juist dat fenomeen komt sterk aan de orde in deze Masterclass. Uit het verleden ken ik deze Masterclass en voor de organisatie was ik al een tijd op zoek naar een dergelijke training gericht op projectbeheersing en inefficiënties. Deze Masterclass, waarbij er ruimte is voor inbreng van casuïstiek vanuit onze eigen werkpraktijk, is precies hetgeen waar ik naar zocht om een start te maken met onderwerpen als projectbeheersing, productiviteit, earned value en het (h)erkennen van inefficiënties. Ik zie nu al dat de medewerkers met de aangereikte modellen en tools succesvol de discussie aangaan met hun klanten om inefficiënties zowel vroegtijdig te signaleren als vergoed te krijgen.

Ik heb er voor gekozen om deze Masterclass aan te bieden aan medewerkers met een breed scala van functies: calculatie, projectmanagement, constructiemanagement en project control. Hierdoor is er een enorme bewustwording ontstaan in de organisatie doordat iedereen dezelfde taal spreekt, de juiste kennis heeft om met productiviteitverlies en inefficiënties om te gaan en de tools heeft om inefficiënties meetbaar en verrekenbaar te maken, vanaf de tender tot aan oplevering en alles fases daartussenin.

Doordat contractmanager Andre van Berkel zijn enorme expertise op dit gebied deelt en hierbij de focus legt op de cumulatieve gevolgen van meerwerk, zie je dat pijnpunten uit de eigen werkpraktijk snel duidelijk en verholpen worden. Het is heel belangrijk dat de medewerkers zich hier bewust van worden zodat ze betere managementbeslissingen nemen, proactief opereren en betere projectbeheersing toepassen met een tevreden klant als resultaat.”

De eerste twee groepen zijn inmiddels van start gegaan en we kijken tevreden terug! De komende weken zullen nog drie andere groepen deze Masterclass volgen en aan de slag gaan met de vier hoofdonderwerpen:

  • Project Control, projectbeheersing
  • Productiviteit
  • Earned Value Management
  • Inefficiënties, vertragingsschade

Belangrijk hierbij is de eigen inbreng vanuit de deelnemers. Zij zorgen voor casuïstiek uit de eigen werkpraktijk waarop het geleerde continu kan worden toegepast. Zo faciliteren we gedurende de Masterclass een transfer van het geleerde naar de Actemium werkpraktijk!

Meer weten over de training Toepassing Optimalisatiemodel bij Projectuitvoering (TOP) of de Masterclass over het optimalisatiemodel?
Klik op de buttons!
Toepassing Optimalisatiemodel bij Projectuitvoering (TOP) Masterclass Optimalisatiemodel VOMI