Brand Energy & Infrastructure Services en de VOMI Academie geven gezamenlijk vorm aan talentontwikkeling

Drie talentvolle medewerkers van Brand Energy & Infrastructure Services (vanaf nu te noemen: Brand) hebben deelgenomen aan een speciaal door de VOMI Academie en Brand ontwikkeld traineeship. Dit traineeship gaf de deelnemer de gelegenheid om zich zowel op professioneel als persoonlijk vlak verder te ontwikkelen. Een traject op maat voor deze startende talenten!

Het traineeship bestond uit verschillende onderdelen: o.a. de training Sitemanagement, persoonlijke (online) coaching, intervisiemomenten en een concrete vertaling van het geleerde naar de werkpraktijk door het werken aan een bedrijfsspecifieke praktijkcasus.

Sitemanagement
Een prominent onderdeel in het traineeship was de training Sitemanagement van de VOMI Academie. Deze training bood de trainees inzichten en vaardigheden die hen helpen hun persoonlijke performance op het gebied van management, commercie en communicatie te verbeteren. Bovendien werd het leren van én met elkaar gestimuleerd door de gevarieerde groepssamenstelling van deze training. “De inhoud van de training Sitemanagement was voor mij grotendeels nieuw en ik ben ervan overtuigd ben dat ik deze input allemaal kan en ook gá toepassen in de praktijk”, aldus Levy van de Kelft, één van de trainees.

Persoonlijke (online) coaching
Persoonlijke aandacht stond centraal tijdens het gehele traject. De persoonlijke coachmomenten gaven de trainees de mogelijkheid hun persoonlijke ontwikkelbehoeften helder te krijgen.

“Tijdens de persoonlijke coaching momenten kreeg je een spiegel voorgehouden en werd je soms met de neus op de feiten gedrukt. Deze momenten hebben mij zeker geholpen omdat het mij de kans geeft om mij zowel op persoonlijk als op professional vlak verder te ontwikkelen”.

– Levy van de Kelft, trainee

 

Intervisiemomenten
Ook kende het traineeship een aantal intervisiemomenten. Tijdens deze intervisiemomenten zijn de trainees met professionals en collega’s in gesprek gegaan om vraagstukken uit eigen praktijk te verhelderen en deze te kunnen spiegelen aan die van hun collega’s. Dit gaf de trainees handvatten om effectiever om te gaan met situaties uit de praktijk. Zo werden de trainees ondersteund door bijvoorbeeld meer ervaren collega’s van Brand, zodat er ook gebruikt werd gemaakt van de aanwezige interne expertise in het traineeship. Daarnaast gaven deze intervisiemomenten de mogelijkheid om het eigen netwerk binnen de organisatie te vergroten en zich verder te binden aan de organisatie.

“Dit traineeship heeft mij de mogelijkheid gegeven om mijn netwerk binnen Brand te kunnen uitbreiden, verder ging dan mijn eigen regio. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik meer binding kreeg met de gehele organisatie. Bovendien stimuleerde deze uitbreiding van het netwerk de samenkomst van verschillende expertises wat heeft geleid tot een beter projectresultaat.”

-Abdullah Ekici, trainee

 

Bedrijfsspecifieke praktijkcasus
De trainees zijn tijdens het traject aan de slag gegaan met de bedrijfsspecifieke praktijkcasus ‘Materieelbeheer’, met de volgende praktijkvraag: ‘Wat zijn de toepasbare oplossingen voor het beheer van de logistiek van Brand regio Noord Oost? Deze praktijkvraag is gebaseerd op de probleembeschrijving van het materiaalbeheer in deze regio. Het werken aan deze praktijkcasus bood de optimale gelegenheid om het reeds geleerde toe te passen in de praktijk. Op de afsluitende dag hebben de deelnemers hun bevindingen en resultaten van de praktijkcasus aan alle (interne) betrokken, o.a. hun leidinggevenden, gepresenteerd en daarmee het traineeship succesvol afgerond.

“Het traineeship heeft mij geleerd om pro-actiever te zijn. Dit kwam met name naar voren tijdens het werken aan de bedrijfsspecifieke casus: snelle(r) keuzes maken, knopen doorhakken en de lead nemen.”

– Levy van de Kelft, trainee

 

Betrokkenheid
Naast de formele contactmomenten werden de trainees gestimuleerd door de trainer/coach van de VOMI Academie om ook buiten de trainingsdagen om onderling ervaringen binnen hun werk en het traineeship te delen. Een stukje “informeel leren” gedurende dit traject werd op deze manier gefaciliteerd.

Door nauwe afstemming met Brand kon er continu ingespeeld worden op de actuele leerbehoeftes van de deelnemers. Op deze manier werd er zowel vanuit Brand als vanuit de VOMI Academie continu aandacht besteed aan een optimale invulling van dit traineeship.

Brand en de VOMI Academie hebben de trainees ervaren als enorm leergierig, kundig en met een enorm potentieel. Op naar een mooie toekomst waarin zij nog veel mogen leren, ervaren en zich kunnen blijven ontwikkelen!

“Tijdens dit traineeship stond leren van én met elkaar centraal en daar ben ik altijd een groot voorstander van. Daarom sponsorde ik dit initiatief graag door een bedrijfsspecifieke casus naar voren te schuiven en deze in samenwerking met HR te realiseren.

Een dergelijk traineeship is namelijk een win-winsituatie: het is voor zowel onze organisatie als voor de trainees een uitstekende kans om verder te ontwikkelen en te kijken naar de toekomst.”

“Een dergelijk traineeship geeft de trainees inzichten en verdieping in voor hen nieuwe, maar dagelijkse zaken binnen Brand.
Daarnaast biedt dit traject niet alleen de mogelijkheid aan de trainees zelf, maar ook aan hun collega’s om tot andere, nieuwe inzichten te komen.

Het traineeship stimuleert het op een praktische en speelse manier van én met elkaar leren. TOP.”