De training MIM II in het Engels voor de medewerkers van Actemium

Binnen de (proces)industrie ervaren we steeds meer variatie in nationaliteiten waardoor het aantal verschillende talen op de werkvloer toeneemt. (onderlinge) Communicatie wordt daarmee een (nog) belangrijker aandachtspunt dan dit al was. Communiceren in dezelfde taal kan al leiden tot miscommunicaties en onveilige situaties, laat staan als er verschillende talen aan te pas komen!

Niet al jouw medewerkers beheersen de Nederlandse taal. Maar op de werkvloer moet wel dezelfde taal gesproken worden. Dit betekent niet altijd de letterlijke taal (bijvoorbeeld door een neutrale, tweede taal zoals Engels te hanteren), maar zolang we maar hetzelfde ‘zeggen’. Als organisatie wil je daarom, naast jouw Nederlandssprekende medewerkers, ook jouw anderstalige medewerkers de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen in o.a. vaardigheden en soft skills.

Bij Actemium speelde deze behoefte voor een groep medewerkers voor de training MIM II. Daarom hebben we de training ‘MIM II – leidinggeven aan teams’ voor medewerkers van Actemium omgezet naar het Engels, zodat ook zij zich in onderwerpen als ontwikkelingsgericht leidinggeven en samenwerken kunnen ontwikkelen.
Al eerder deden we dit voor de training ‘MIM I – leidinggeven aan kleine groepen’.

💡Heeft jouw organisatie ook behoefte aan een Engelstalige training? Laat het ons weten en wij zetten met genoegen de leervraag binnen jouw organisatie centraal en bekijken samen de mogelijkheden!

Mail ons!