Incompany voormannen Altrad Hertel

Plannen en Leidinggeven voor voormannen
Bij Altrad Hertel hebben drie trainingsgroepen met voormannen (regio Noord, West en Zuid) de incompany training ‘Plannen en Leidinggeven’ afgerond.

Altrad Hertel wilde door middel van een trainingstraject de voormannen leren hun werk beter te ‘doordenken’, ofwel verder te leren denken in de toekomst. Tevens was het doel de onderlinge samenwerking te verbeteren en beter te plannen. Het traject richtte zich op interactie, wederzijds begrip en de resultaten in de praktijk.

Ervaren begeleiding vanuit Altrad Hertel
Altrad Hertel neemt het opleiden van medewerkers erg serieus. Daarom zijn ook de drie regiomanagers actief betrokken bij de training. Zij zijn namelijk erg belangrijk voor de begeleiding en ondersteuning van de voormannen en waren bij de start en afsluiting van het leertraject aanwezig.

Directe koppeling met de praktijk

VOMI Academie trainer Hans Bosman is erg te spreken over het traject. Hans: “de praktijkkennis van ons als trainers uit de industrie kwam goed tot uiting tijdens dit traject. Dit werd als zeer prettig ervaren door de deelnemers. De onderwerpen waren herkenbaar, waardoor tips en vaardigheden direct aan de praktijk werden gekoppeld. Het doel om op het gebied van commerciële-, leidinggevende- en planningsvaardigheden bewustzijn te creëren is zeker behaald.”

Meer praktijkcases