Interview: Risicomanagement vraagt om open gesprekken

Het is een onvermijdelijk thema in complexe technologische omgevingen: Risicomanagement. In februari organiseert de VOMI Academie een workshop over dit veelzijdige thema. Het blijkt dat een goede invulling van Risicomanagement niet alleen bijdraagt aan veiligheid en rendement, maar ook kan helpen om onzekerheden te vertalen naar kansen. Op die manier heeft Risicomanagement dus ook veel te maken met ondernemerschap. Trainer Martin van Staveren ligt alvast een tip van de sluier op.

Waarom heb je gekozen voor een loopbaan als adviseur in Risicomanagement?
“Leuke vraag! Dat is me eigenlijk overkomen. Toen ik 18 was kon ik moeilijk kiezen tussen iets technisch, bedrijfskunde en psychologie. Het werd de techniek, omdat ik daarmee goed in het buitenland kon werken. Via een opleiding bedrijfskunde kwam ik zo’n 15 jaar geleden met het vakgebied risicomanagement in aanraking. Dat heeft me gegrepen en niet mee losgelaten, vooral door de psychologische kant ervan.  Ik ben er zelfs op gepromoveerd. Dat ging over het inbedden van risicomanagement in organisaties in de bouw- en infrasector.  Vijfentwintig jaar later kwam met risicomanagement dus alles samen, techniek, bedrijfskunde en psychologie. Toen kon ik niet anders dan er m’n vak van maken…”

Bij Risicomanagement denkt men vaak aan rampen, onveiligheid en onkosten. Stappen mensen wel vrolijk jouw workshop uit?
“Tsja, dat is inderdaad het beeld dat veel mensen nog van Risicomanagement hebben. Eigenlijk is dat jammer, omdat risicomanagement zoveel méér is.  Ik vat het vaak samen als het expliciet en gestructureerd omgaan met onzekerheid, om je doelen te bereiken. Iedereen die werkt heeft als het goed is doelen of taken. Daarbij is vaak lang niet alles zeker. Slim omgaan met die onzekerheid, die er gewoon is, dát is voor mij risicomanagement. Dus ook positieve kansen benutten, die eveneens uit onzekerheid ontstaan. Dat is wat ondernemers in feite doen.  Als je op deze manier naar risicomanagement gaat kijken, wat ik in de workshop wil bereiken, dan wordt je daar juist heel vrolijk van! ”

Wat doen we in Nederland goed en wat zouden we beter moeten doen?
“Hm. Ik draai je vraag om en begin met wat er beter moet. Recent is het Nationaal Onderzoek Risicomanagement afgerond onder ruim 700 Nederlandse organisaties. Hieruit volgt dat managers in organisaties hun eigen risicomanagement een ruime voldoende geven.  Als je echter hun antwoorden bekijkt dan, kom je op een ruime onvoldoende uit. Overigens een mooi voorbeeld van psychologische vertekening: we zijn vaak optimistischer dan logisch is. Op het gebied van risicomanagement is dus nogal wat te verbeteren. Dat begint met de in mijn ogen te beperkte beeldvorming erover, waar ik het al over had.  Verder maken we het vaak veel te ingewikkeld, waardoor het een papieren tijger wordt, zonder tanden. Wat we in Nederland goed doen is dit steeds meer bespreekbaar maken. Ik denk dat we op een kantelpunt naar eenvoudiger risicomanagement staan. Hierbij gaat het niet zozeer om procedures, maar om wat ik noem het open van mens-tot-mens gesprek, over de doelen en bijbehorende risico’s die er toe doen. En open gesprekken, daar zijn we als Nederlanders wel goed in. ”

Heeft u interesse in deze workshop? Kijk dan op de pagina over Risicomanagement in de Procesindustrie.

 

Martin van Staveren

Lees meer over Risicomanagement

Andere artikelen

MIM II

“De trainingen van VOMI hebben een aantoonbaar positieve invloed op ons rendement en groeipotentieel”