“Vinden, binden en boeien van middenkader en vakmensen is de sleutel van ons succes” – Ruud van Doorn

Ruud van Doorn

Ruud van Doorn is de afgelopen jaren als CEO van Bilfinger Industrial Services actief betrokken geweest bij de VOMI Academie. Programmamanager André Smits ging bij hem langs en sprak over de uitdagingen in de branche en zijn vertrek bij Bilfinger in 2019.

Bilfinger Industrial Services heeft een breed servicepakket voor de industrie: isolatie, steigerbouw, painting, tracing, asbestverwijdering, vuurbescherming, lawaaibeheersing en rope access. Ruud van Doorn: “Het vinden, binden en boeien van middenkader en vakmensen is de grootste uitdaging en tevens de sleutel tot ons succes.

Een mooi voorbeeld is de voorman. Deze heeft een cruciale rol in het werk; hij is immers bepalend voor de efficiency en het resultaat. De positie van de voorman is echter een meer flexibele positie geworden. Op dit moment wordt de voorman redelijk ‘fijn geknepen’; hij zit als het ware in een soort twilight zone. Uiteraard moet hij het vak beheersen om te kunnen sturen, maar hij moet ook de flexibiliteit hebben om zich aan te kunnen passen aan nieuwe ontwikkelingen en zijn team hierin mee te nemen.”

“De voorman zit als het ware
in een soort twilight zone”

“Met een goed opleidingstraject worden ze hierin bijgespijkerd, kunnen ze stappen maken en zichzelf verder ontwikkelen. Bij Bilfinger doorlopen alle voormannen in ieder geval de training Leidinggeven aan kleine groepen MIM I. Binnen deze training ligt de focus op het ontwikkelen van soft skills en persoonlijke kwaliteiten.

Wij hebben als bedrijf aandacht voor onze vakmensen. Leren gebeurt daarbij continu, met goed inzicht in wat mensen kunnen en nog moeten leren. Met een gedegen leertraject bieden we ze een breed toekomstperspectief.”

Behouden van vakspecialisten
“Zowel middenkader als vakmensen willen we duurzaam voor het bedrijf behouden en in vaste dienst nemen. Dat is een hele klus. Vakspecialisten zijn schaars en lastig te werven. Inmiddels komen deze mensen ook uit het buitenland. Echter, wij vinden het belangrijk om zelf deze vakkrachten op te leiden. Het bieden van ontwikkelmogelijkheden is daarom een belangrijk onderdeel van het binden en boeien van nieuwe krachten; hiermee positioneert Bilfinger zich als aantrekkelijke werkgever”, aldus Ruud.

“Vakspecialisten zijn schaars
en lastig te werven”

Afscheid
In 2019 neemt Ruud van Doorn afscheid van Bilfinger. Gelukkig blijft hij nog een aantal jaren nauw betrokken als adviseur bij de VOMI Academie en kunnen wij van zijn expertise binnen de industrie blijven gebruikmaken. Ruud: “Het blijft leuk om mee te denken over hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Ik zie mijn mensen telkens weer met positieve energie terugkomen van trainingen van de VOMI Academie. Als ik daar een steentje aan kan bijdragen doe ik dat graag!”