Leidinggevende binnen SPIE Nederland aan het woord over de toegevoegde waarde van leren en ontwikkelen

Ronald van den Bergh, Manager NOC (Servicedesk) bij SPIE Nederland vertelt wat de toegevoegde waarde is voor het bedrijf als medewerkers een opleiding volgen. Eén van zijn medewerkers heeft de opleiding Werkvoorbereiding (WeVo) doorlopen bij de VOMI Academie en hij kijkt terug op een geslaagd traject.

‘De meerwaarde voor het bedrijf is dat mijn medewerker binnen een korte periode handvatten heeft gekregen waarmee hij zelfstandig zorg kan dragen voor de voorbereiding van projecten. Hij kan nu sneller en adequater beslissingen nemen en dit leidt tot een beter projectresultaat.’

Loopbaanontwikkeling
‘De keuze om het werkvoorbereidingstraject te volgen was een heel bewuste’, vertelt Ronald. ‘Mijn medewerker is werkzaam op de servicedesk en in zijn nieuwe rol gaat hij zich steeds meer bezighouden met changes en complexe activiteiten. Een goed project begint met goede werkvoorbereiding en het kennen van de processen van je klant. Het is daarom van belang om hiervoor de basis te kennen van het proces van werkvoorbereiding. Met dit leertraject kon er invulling worden gegeven aan zijn leerbehoeften en zijn loopbaanontwikkeling’.

Leerdoelen
‘Hij wilde zich verder ontwikkelen in zijn rol en kwam er zelf mee om daarom een opleiding te gaan volgen; uiteraard stond ik hier direct achter. Zelf had hij leerdoelen opgesteld qua kennis en vaardigheden. Als zijn leidinggevende was voor mij het doel dat hij aan het einde van deze opleiding in staat moet zijn om zelfstandig de klussen op te kunnen pakken die bij zijn functie horen en handvatten ging krijgen om te weten wat je moet doen op welke momenten. Tevens vond ik het belangrijk dat hij zelfstandiger zou worden in deze activiteiten voor een beter en sneller projectresultaat.’

‘Door het volgen van deze opleiding zie ik dat mijn medewerker zelfstandiger activiteiten oppakt en merk ik dat hij veel zekerder is van zijn zaak.’

Leren met én van elkaar
‘SPIE zit vooral in de industriële dienstverlening; het stukje waar wij werkzaam in zijn gaat vooral richting de Utiliteit (werkplekbeheer). De casussen sloten daarom niet altijd aan bij zijn eigen werkpraktijk, maar doordat er tijdens de training in projectteams werd gewerkt kon hij veel van de anderen leren. Tijdens de eindpresentaties ben ik aangeschoven. Je merkte hier ook dat er onderling veel ervaringen met elkaar werden gedeeld en moeilijkheden werden besproken waardoor de deelnemers samen een goede oplossing hebben bedacht voor de projectcasus en de kennis werd toegepast in de praktijk’.

‘Ik zag mijn medewerker telkens weer met positieve energie terugkomen na de bijeenkomsten. Het werken in projectteams deed hem vooral goed omdat de deelnemers tijdens deze momenten van én met elkaar kunnen leren en dat de deelnemers elkaar erg goed kunnen aanvullen. Dit heeft zeker bijgedragen aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling!’