Opleiden met concrete meerwaarde – Jolinda Wissink, Mourik

Jolinda Wissink is HR Manager bij Mourik Services en vertelt graag over haar ervaringen met opleiden en met de VOMI Academie. Zij studeerde bedrijfskunde en sociologie en merkt dat deze achtergrond veel voordelen biedt in haar branche. ‘Mourik beheerst de hele keten van haar dienstverlening en onderscheidt zich door innovaties. Daarnaast streven we continu naar efficiency in onze processen. Als bedrijfskundige heb ik daarvoor een prettige bagage. De mens blijft echter de constante factor in onze dienstverlening en dan komt sociologisch inzicht ook regelmatig van pas’.

“De trainingen MIM I, II en III vormen een onderdeel van de opleidingslijn die Mourik aanbiedt aan doorgroeiende leidinggevenden”

Opleiding speelt in toenemende mate een strategische rol in de branche aldus Jolinda. ‘Talent is op alle niveaus schaars, dus het is een uitdaging om de juiste medewerkers en managers op de juiste plaats te krijgen en ook weer op het juiste moment te laten doorstromen. Opleiding is daarbij een belangrijk instrument’. Mourik Services heeft bijvoorbeeld een eigen programma waarbij jongeren in een leer-werk constructie worden opgeleid op mbo-niveau. ‘Het voordeel is dat zij meteen onze processen en filosofie leren kennen. Het leidt ook tot grotere loyaliteit’.

Voor de opleiding van het management binnen Mourik Services werkt Jolinda Wissink nauw samen met de VOMI Academie. ‘Leidinggevenden hebben echt een spilfunctie als het gaat om veiligheid, efficiency en talentmanagement. Bij reguliere opleiders vonden we niet de programma’s die hier voldoende op aansloten. Teveel overlap en te weinig specifiek ’. De trainingen MIM I, II en II vormen een onderdeel van de opleidingslijn die Mourik aanbiedt aan doorgroeiende leidinggevenden. ‘De docenten hebben concrete ervaring in de industriële dienstverlening en hebben ook de vaardigheid om het over te brengen. Bijkomend voordeel is natuurlijk het contact met deelnemers uit collega-bedrijven’. Wissink spreekt in dit geval niet van concurrenten. ‘Samen investeren in kennis en vaardigheden is essentieel voor de levensvatbaarheid van de branche. VOMI-bedrijven werken vaak op projectbasis intensief met elkaar samen. Een gezamenlijke taal spreken, draagt direct bij aan het resultaat op dit soort projecten’.

Jolinda Wissink is ook lid van de programmaraad van de VOMI Academie. ‘Contact met vakgenoten vind ik belangrijk en daarnaast heb je direct invloed op zaken. Wensen en suggesties worden meegenomen waardoor concrete meerwaarde ontstaat voor je organisatie’. Ook de praktische samenwerking met de VOMI Academie bevalt goed. De korte lijnen en betrokkenheid zorgen dat inschrijvingen en eventuele aanpassingen snel verlopen.

‘Contact met vakgenoten vind ik belangrijk en daarnaast heb je direct invloed op zaken. Wensen en suggesties worden meegenomen waardoor concrete meerwaarde ontstaat voor je organisatie’

Voor de toekomst ziet Jolinda volop kansen voor blended learning. ‘Vanuit efficiency is het belangrijk dat onze medewerkers ook online kunnen leren. De juiste balans tussen digitaal en contactonderwijs is daarbij de uitdaging, want duurzaam leereffect moet geborgd blijven. Het is daarom goed dat de VOMI Academie zich daar nu met learning services op richt.’