12 februari – Opeiding Werkvoorbereiding in de Industrie

Op 12 februari start een nieuwe opleiding Werkvoorbereiding in de Industrie (WeVo). Deze opleiding biedt een volwaardig basistraject voor werkvoorbereiders in de industrie. U kunt nog deelnemers aanmelden voor dit traject via het aanmeldformulier.

In 2015 merkte de VOMI Academie dat er een behoefte lag bij verschillende VOMI-leden voor de ontwikkeling en opleiding van werkvoorbereiders. Het huidige aanbod voorzag daar niet in, althans niet gespecificeerd op werkvoorbereiders binnen de procesindustrie. Daarom heeft de VOMI Academie in samenspraak met diverse leden en het kernteam de Cursus WeVo ontwikkeld.

De opleiding duurt 20 dagdelen. Door de theorie aan te laten sluiten bij de eigen praktijk wordt deze beter begrepen en in het gedrag opgenomen. Door te oefenen en ervaringen uit de praktijk uit te wisselen worden deelnemers zich meer bewust van hun eigen rol.