Traineeship jong talent schot in de roos bij Bilfinger

Rob Engelaar

Rob Engelaar, COO van Bilfinger Industrial Services, vertelt in een interview dat steeds minder jongeren in Nederland zich aangetrokken voelen tot de industrie. En dus kampt de industrie met enorme arbeidsmarkt-problemen. Ook door de vergrijzing in het middenkader is continue instroom van jong talent cruciaal. Maar hoe kom je daaraan? Bilfinger vond de oplossing in samenwerken met STAR en de VOMI Academie en het aanbieden van een speciaal traineeship voor jong talent.

Rob Engelaar: “Het beschikbaar hebben van de juiste mensen op de langere termijn en in hen investeren is wat mij betreft prioriteit nummer één in de industrie. Bij het aantrekken van jong middenkader stonden we de afgelopen jaren steeds voor de vraag: gaan we het zelf organiseren, besteden we het uit of is er een derde weg? Die derde weg werd gevonden in een samenwerking binnen de VOMI: de VOMI Academie biedt samen met werving- en selectiebureau STAR een traject waarin aankomende werkvoorbereiders en junior projectleiders een aantrekkelijk traineeship aangeboden krijgen. STAR is dé specialist in werving en selectie van jong potentieel en kan de doelgroep goed vinden; de VOMI Academie zorgt voor het leren en organiseren van het traineeship.”

“We moeten samenwerken in aantrekken en opleiden van jong talent”

Loopbaanpad bieden
“De keuze om het traineeship te starten met werkvoorbereiders is een heel bewuste”, vertelt Rob. “Een goed project begint met goede werkvoorbereiding en het kennen van de processen van je klant. Voor elke toekomstig leidinggevende is het goed om die basis te kennen. Daarnaast vinden wij het geen goed idee om alle jonge instromers meteen leidinggevende te maken. Vaak willen zij dat ook helemaal niet. Als werkvoorbereider maak je een rustiger entree in de industrie dan wanneer je meteen op de projectlocatie leiding moet geven aan een groep steigerbouwers.

Overigens moeten ze ook wel degelijk ervaring met het zware werk opdoen.” Eric van Sadelhoff, directeur VOMI Academie: “Het idee is om jongeren een echt loopbaanpad te bieden. Jongeren zijn vooral geïnteresseerd in ontwikkelmogelijkheden. Dáár gaat het om, en pas daarna om salaris of reputatie. Dit traineeship is een goede start van zo’n loopbaan. Het traject duurt een half jaar, in die tijd maken we de trainees wegwijs in het vakgebied.” Eric: “Dat is een hoog tempo, ik noem dat “time-to-competence”. Daarbij gaat het erom dat je mensen in een zo kort mogelijke tijd op niveau brengt qua kennis, vaardigheden en het gedrag in de praktijk. En meteen daarna gaan we door naar de fase van het op niveau houden van de competenties.”

“Het gaat vooral om ontwikkelmogelijkheden,
daarna om salaris en reputatie”

Aansluiten asset owners
Dat het traineeship een schot in de roos is, blijkt uit het feit dat maar liefst tien jonge mensen tegelijk in september aan het traject zijn begonnen. “Het is een bescheiden begin, maar een begin”, vindt Eric. “VOMI ziet dat contractors meer samen gaan doen. Dit is belangrijk in een steeds krappere arbeidsmarkt. Nog een stap verder is het aansluiten van de asset owners bij dit contractorsinitiatief.” Rob: “Het arbeidsmarktprobleem is niet alleen van de contractors, maar van de gehele industrie. Mijn ideaal is het dat er een poule ontstaat van bijvoorbeeld veertig aankomende projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders tussen de vijfentwintig en dertig jaar oud, die eerst twee jaar bij ons werken, daarna twee jaar bij een asset owner en twee jaar bij – bijvoorbeeld – een mechanical contractor. Zo bieden we hen een prachtige loopbaan en besparen we ons als contractors en asset owners een hoop energie die nu opgaat aan de strijd om de beste mensen.”