De incompany Projectbeheersing is al jarenlang een begrip en dé praktijktraining in de industrie voor een aanzienlijk betere uitvoering van projecten.

Het unieke aan deze incompany training is dat volledige projectteams samen de training volgen. Dit zijn bijvoorbeeld projectteams die een onderhoudsstop gaan verzorgen, die dagelijks met elkaar samenwerken of die in de toekomst een project gaan oppakken. De onderwerpen in de training zijn afkomstig uit de praktijksituatie van het team. Zo wordt er onder andere gekeken naar de motivatie van teamleden, de expertise in de groep, rollen en verplichtingen en de projectplanning. De training wordt afgerond met een ‘projectspel’, waar de projectleden het actuele project gesimuleerd uitvoeren.

Bekijk het programma

1) Samenwerken in een projectteam

 • Het verloop van het project
 • Rollen en verplichtingen in het projectteam: wie doet wat?
 • Samenwerken in het project: regels en afspraken
 • Effectieve communicatie: hoe geven we hier invulling aan?

2) Planning en besluitvorming

 • Inzicht in de motivatie van projectleden
 • Besluitvorming binnen het project
 • Het maken van een planning

3) Projectadministratie & -bewaking

 • Contract awareness
 • De zin van een goede projectadministratie
 • Het ontstaan van meer- en minderwerk
 • Effect van meer- en minderwerk op de  projectuitvoering

4) Optimale projectrealisatie

 • De projectadministratie: hoe is alles geregeld in het project?
 • Berekenen van het resultaat van het project  (% gereed…en wat nu?)
 • Bewaking van het project (uren en materiaal)
 • De Meest Optimale Project Realisatie (MOPR): wanneer is iedereen tevreden?

5) Praktijksimulatie

 • Het projectspel: simulatie van het huidige project, iedereen vanuit zijn eigen functie
 • Werken in projectteams: rollen, taken en verantwoordelijkheden
 • Effectiviteit en samenwerkingspatronen binnen het projectteam zien en optimaliseren

 

De Incompany training Projectmanagement is zowel in te zetten, voor, tijdens en na afloop van een project.

Doorlopend
Het meest effectief is om de incompany Projectbeheersing (doorlopend) tijdens een project in te zetten. Net voor de start wordt een kick-off georganiseerd om alles voor te bespreken, tijdens het project blijven we evalueren en bijsturen en na afloop wordt teruggekeken op het project en besproken hoe het beter en efficiënter had gekund.

Voorafgaand aan een project
Voor een vliegende start van een project, bijvoorbeeld een onderhoudsstop, is de training Projectbeheersing ideaal om op elkaar ingespeeld te raken. Voorafgaand aan het project is elk projectlid op de hoogte van het reilen en zeilen van het project dat gaat komen en van de bijbehorende projectleden.

Tijdens het project
Elk project is anders en uniek. Hierdoor komt het vaak voor dat er dingen misgaan of beter kunnen tijdens een project. Vooral bij langlopende projecten is het effectief om tijdens het project de training Projectbeheersing in te zetten. Tijdens de trainingsdagen worden de evaluatiepunten besproken, wordt de planning en organisatie op orde gebracht, wordt er feedback gegeven en plannen gemaakt voor het verdere vervolg.

Na afloop
Nadat een project is afgerond, wordt altijd teruggekeken naar de gang van zaken en de behaalde resultaten. Door de incompany Projectbeheersing in te zetten na afloop van het project worden de gevoelige punten uit het project gehaald, geëvalueerd en gekeken hoe het in het vervolg beter kan. Veel projectleden werken in de praktijk namelijk vaker met elkaar samen.

Resultaat

 • Gegarandeerd beter projectresultaat
 • Bewaking van marges middels effectieve projectbeheersing
 • Meer betrokkenheid van projectleden
 • Betere samenwerking van projectleden
 • Inzicht in rollen binnen het projectteam: wie doet wat?
 • Meer inzicht in de onderlinge belangen van het projectteam
 • Betere bewaking van de voortgang van het project
 • Betere communicatie in het projectteam
 • Expertise in het projectteam wordt effectief ingezet
 • Vergroot besef van kennis en kunde in de groep

Misschien vindt u dit aanbod ook interessant..

IN DE PRAKTIJK

Daphne Holtappel – Conservator Group

“Alle betrokkenen binnen grote projecten hebben de training Projectbeheersing  doorlopen en wij ervaren direct een enorme verbetering in groepsdynamiek en kostenbewustzijn”

Lees artikel

Meer informatie over deze training of opleidingsadvies op maat? Neem contact met ons op!

Opleidingsadvies

Jasper Scherpenborg 
Mail Jasper
026 202 05 02Planning & organisatie

Elsbeth Verveld
Mail Elsbeth
026 202 05 02