Tweederde van alle projecten in de industrie kent productieverlies als gevolg van inefficiëntie, met onder andere vertragingsschade en claims. Deze inefficiëntie is moeilijk te kwantificeren en in de meeste gevallen wordt op basis van nacalculatie een claim gemaakt.

Contractmanager André van Berkel van SPIE deelt zijn expertise om tijdig productieverlies te signaleren, de oorzaken te achterhalen en consequenties te inventariseren. Heel belangrijk is hierbij de oorzaak- en gevolganalyse om tijdig managementbeslissingen te kunnen nemen. Ook wordt er ingegaan op de cumulatieve gevolgen van meerwerk. Dit heeft namelijk een verstorend effect op het geplande verloop van het project. Anders gezegd: ‘Naarmate de omzet stijgt, daalt de netto marge’. 

De VOMI Academie organiseert in samenwerking met SPIE in oktober deze masterclass om proactief te opereren en een betere projectbeheersing toe te passen. De deelnemers leren de systematiek en brengen hun eigen praktijkcasus in die tijdens de training wordt afgerond.

Deze training is onder andere voor:

BU-managers, bedrijfsleiders | Projectleiders en (hoofd)uitvoerders | Controllers, engineers

 

Programma

Projectcontrol

 • Inleiding met prikkelende stellingen
 • Contracten en risico’s
 • Project control scene
 • Tenderfase
 • Baseline planning en Work Breakdown Structure (WBS)
 • Uitvoeringsplan en projectcontrole

Projectbeheersing 

 • Productiviteit versus Productie
 • Wat gebeurt er in de praktijk?
 • Dataverzameling
 • De S-curve
 • Prognosebepaling en Kostenbewaking
 • Value of Work done

Earned Value Management (EVM) 

 • Systematiek en rekeningmodellen
 • Waarom EVM gebruiken?
 • Wat zijn de vereisten?
 • Nemen van correctieve maatregelen
 • EVM in de praktijk

Scope management / Change management procedure

 • (Cumulatieve) impact van scope changes
 • Implementeren van de change
 • Controleren van de change
 • Effect van de change

De praktijkcase 

 • Behandeling en persoonlijke feedback tijdens de bijeenkomsten
 • Gevolgen en maatregelen voor de eigen organisatie
 • Afronding praktijkcase
Studiemateriaal

De deelnemers ontvangen een uitgebreid naslagwerk met tools en methodieken om productiviteitsverlies te kwantificeren. De ‘best practices’ zijn hierin opgenomen.

Data

 


Locatie

Rotterdam en omgeving

Leden: € 450,-
Niet-leden: € 550,-

Aanmelden

Meer informatie over deze training of opleidingsadvies op maat? Neem contact met ons op!

Opleidingsadvies

Jasper Scherpenborg 
Mail Jasper
026 202 05 02Planning & organisatie

Elsbeth Verveld
Mail Elsbeth
026 202 05 02