Visie op leren

Bij de VOMI Academie zijn alle activiteiten erop gericht om de ontwikkeling (kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag) van de deelnemers te stimuleren en te optimaliseren. Wij geloven in permanente ontwikkeling zodat daarmee ook de prestatie van de organisatie verbetert: als werknemers groeien, kan ook de organisatie als geheel groeien.   


Focus   
Onze focus is gericht op het stimuleren van leren en het faciliteren van krachtige leerprocessen. In de trainingen en opleidingen van de VOMI Academie vormen onderstaande drie pijlers altijd het uitgangspunt.  

 

Praktijkgericht leren 
Efficiënt en effectief leren, dus doen wat werkt. Dat vinden wij belangrijk. Ervaringen uit de praktijk vormen de basis van waaruit je kennis en inzichten kunt uitbreiden. Daarom staat altijd de werkpraktijk bij ons centraal. Onze trainers zijn praktijkdeskundigen met een passie voor opleiden en die werken en leren met elkaar verbinden.  

 

Actief leren 
Leren doe je door zelf te doen en te ervaren wat dit met je doet. Het gaat hierbij ook om de reflectie op werkelijke problemen waarvan de uitkomst leidt tot inzichten en het kunnen verbeteren van vaardigheden en gedrag. Om dit te bereiken zetten wij in onze trainingen diverse actieve werkvormen in. De benodigde kennis wordt aangeboden ter ondersteuning van de oefeningen.  

Van en met elkaar leren/sociaal leren 
Ontwikkelen is leren van jezelf, maar ook van anderen. Wij creëren in onze trainingen een veilige werksfeer waarin leren van en met elkaar kan plaatsvinden en ervaringen gedeeld kunnen worden. Sociale interactie stimuleert ons inziens optimaal het leerproces. Leren van voorbeelden van anderen, leren van de trainers en leren door feedback te ontvangen en te geven. 

 

Leerresultaat 
Leren is een actief proces. En eigenlijk doe je dat niet alleen in de trainingen, dat doe je ook in je werk. Je leert continu, met alles wat je doet. De motivatie om jezelf te willen blijven ontwikkelen en te leren is een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van een goed leerresultaat. En iedereen leert nu eenmaal ook op een andere manier; iedereen heeft zijn eigen voorkeur hierin. Daarom vinden wij het belangrijk om een grote diversiteit aan leeractiviteiten te bieden en digitaal leren ondersteunend te laten zijn aan onze opleidingstrajecten.  

 

Blend 
Het combineren van digitaal leren (via een learning management systeem), klassikaal leren (de trainingen) en werkplekleren (leren van en in je werk) is de ideale ‘blend’ om te leren. Theorie, opdrachten, artikelen en filmpjes ondersteunen onze trainingen en ook de werkplek krijgt een plek in het leerproces doordat de deelnemers tussentijds praktijkopdrachten uitvoeren. De ‘blend’ draagt bij aan het verhogen van het leerresultaat, zorgt voor de meest optimale leerervaring en het verhogen van het leerplezier.  

Contact

Jasper scherpenborg
Opleidingskundige

Neem contact op