Young Professional Programma (YIP) bij Visser & Smit Hanab

Young professionals hebben de toekomst

bij Visser & Smit Hanab

Binnen de verschillende business units van Visser & Smit Hanab is het Young Professional Programma (YIP) actief. Dit programma is bedoeld om jonge aankomend leidinggevenden met één tot twee jaar werkervaring, te begeleiden in de ontwikkeling van hun persoonlijke kwaliteiten.

De VOMI Academie organiseert tijdens het YIP-programma vier intensieve trainingen over communiceren, samenwerken, leidinggeven en persoonlijke effectiviteit. Tijdens deze bijeenkomsten staat het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot bovenstaande onderwerpen en het elkaar leren kennen centraal. De trainingen zijn opgezet aan de hand van situaties uit de eigen praktijk. Elke bijeenkomst start met een projectbezoek en wordt afgesloten met een diner.

Betrokkenheid leidinggevenden
Bij de kick-of van het programma zijn MT-leden aanwezig en zij nemen ook deel aan de bedrijfsbezoeken. Vervolgens blijven zij actief betrokken in de begeleiding en coaching van deze jonge professionals. Deze betrokkenheid en begeleiding zorgt enerzijds voor een mooie start van hun ontwikkeling en anderzijds voor een goede opvolging en het verankeren van het geleerde uit het programma in de dagelijkse praktijk.

“Het is goed om te zien hoe onze Young Professionals op een positieve manier naast hun technische kennis groeien in hun soft skills”
Lidy Mostert – Hoofd Personeel & Organisatie Visser & Smit Hanab Distributie

Mix van deelnemers
Naast de start bij de businessunit Distributie is ook bij de businessunits WLB (Warmte, Leidingen en Boren) en Industrie het YIP-programma succesvol opgestart. Elke divisie kent natuurlijk zijn eigen aandachtspunten en ontwikkelingsvragen en dat is verwerkt in de programma-aanpak. De deelnemers vormen een mooie mix van karakters en bezitten een grote diversiteit aan ervaringen die ze met elkaar kunnen delen. De trainers zijn erop gericht deze brede diversiteit aan elkaar te verbinden.

“Het is belangrijk om jonge leidinggevenden te scholen op het gebied van soft skills om hun draagvlak te vergroten”
Rolph Houterman – Directeur Visser & Smit Hanab Distributie

Wat vooral opvalt is het enthousiasme en de getoonde gedrevenheid van de deelnemers en hoe zij de interactie opzoeken met elkaar, met de aanwezige leidinggevenden en met de trainer. Dit vertaalt zich in een directe terugkoppeling naar de praktijk en inmiddels wordt het resultaat hiervan ook daadwerkelijk al ervaren!

Vertaling naar werkplek
Het YIP-programma bevat een mooie combinatie van activiteiten, een hoog tempo en een concrete vertaling naar de werkplek. Verbeterpunten worden ook direct door de deelnemers, leidinggevenden en/of HR opgepakt. Deelnemers ervaren op die manier veel aandacht vanuit de training en vanuit de organisatie. Dit maakt het YIP-traject bijzonder effectief en interessant voor jonge professionals die een mooie carrière te wachten staat….