Hoe zit het met de soft skills in de industrie?

Onder medewerkers in de (proces)industrie ontbreekt het over het algemeen niet aan technische kennis, maar hoe zit het met de persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden? Deze vaardigheden worden ook wel soft skills genoemd. Je zou ze kunnen zien als tegenhanger van hard skills die gericht zijn op technische vaardigheden.
 
Uit een onderzoek van FME uit 2018 blijkt dat 83% van de werknemers in de industrie positief staat tegenover digitalisering, robotisering en het nieuwe ontwikkelen (FME, 2018). Nieuwe technologie vraagt om andere vaardigheden en kennis. Niet alleen op technisch gebied, maar juist op het gebied van soft skills. Denk aan andere vormen van communicatie, andere samenwerkingsverbanden en een andere manier van leidinggeven. Uit het onderzoek blijkt ook dat het merendeel van de medewerkers in de industrie graag wil meebewegen met de nieuwe ontwikkelingen en zich ook verantwoordelijk voelt om bij te blijven.
 
De VOMI-leden stimuleren steeds meer het vroegtijdig ontwikkelen van soft skills. Programmamanager André Smits “Aan technische kennis ontbreekt het vaak niet in de industrie, maar wel aan soft skills. De hard skills doen vakmensen op tijdens een opleiding van 3 á 4 jaar, maar aan soft skills wordt tijdens de opleiding weinig aandacht besteed. Vakmensen die promoveren naar leidinggevende functies ontbreekt het daarom vaak aan de benodigde vaardigheden om de nieuwe functie goed te vervullen.”
 
“aan soft skills wordt te weinig aandacht besteed”
Het is dus belangrijk om medewerkers te blijven trainen om soft skills te ontwikkelen, zeker gezien de komende technologische ontwikkelingen binnen de industrie. Creativiteit, empathie, leiderschap en communicatieve vaardigheden is wat mensen uniek maakt. Dat zal een robot of systeem nooit kunnen vervangen.
bekijk onze trainingen