Contractmanager André van Berkel deelt zijn expertise om tijdig productieverlies te signaleren, de oorzaken te achterhalen en de consequenties te inventariseren. Belangrijk is hierbij de oorzaak- en gevolganalyse om tijdig managementbeslissingen te kunnen nemen. Ook wordt er tijdens de Masterclass Optimalisatiemodel VOMI ingegaan op de cumulatieve gevolgen van meerwerk. Dit heeft namelijk een verstorend effect op het geplande verloop van het project. Anders gezegd: ‘Naarmate de omzet stijgt, daalt de netto marge’. 

De VOMI Academie organiseert deze masterclass om proactief te opereren en een betere projectbeheersing toe te passen. De deelnemers leren de systematiek en brengen hun eigen praktijkcasus in die tijdens de training wordt afgerond. 

De masterclass wordt in twee vormen aangeboden:
 1. Open inschrijvingen
  Waarin deelnemers uit verschillende bedrijven deelnemen. Voor data zie website. 
 2. Incompany
  De masterclass wordt gegeven met enkel medewerkers van het eigen bedrijf met de mogelijkheid om bedrijfsspecifieke onderwerpen toe te voegen. Voor mogelijkheden voor een incompany neem contact op met ons. 

 

Projectcontrol

 • Inleiding met prikkelende stellingen
 • Contracten en risico’s
 • Project control scene
 • Tenderfase
 • Baseline planning en Work Breakdown Structure (WBS)
 • Uitvoeringsplan en projectcontrole

Projectbeheersing 

 • Productiviteit versus Productie
 • Wat gebeurt er in de praktijk?
 • Dataverzameling
 • De S-curve
 • Prognosebepaling en Kostenbewaking
 • Value of Work done

Earned Value Management (EVM) 

 • Systematiek en rekeningmodellen
 • Waarom EVM gebruiken?
 • Wat zijn de vereisten?
 • Nemen van correctieve maatregelen
 • EVM in de praktijk

Scope management / Change management procedure

 • (Cumulatieve) impact van scope changes
 • Implementeren van de change
 • Controleren van de change
 • Effect van de change

De praktijkcase 

 • Behandeling en persoonlijke feedback tijdens de bijeenkomsten
 • Gevolgen en maatregelen voor de eigen organisatie
 • Afronding praktijkcase
Studiemateriaal

De deelnemers ontvangen een uitgebreid naslagwerk met tools en methodieken om productiviteitsverlies te kwantificeren. De ‘best practices’ zijn hierin opgenomen.

Investering:
Leden: € 490,-
Niet-leden: € 590,-

Startdata

Dag 1: 3 oktober 2023
Dag 2: 10 oktober 2023

Aanmelden

Meer informatie over deze training of opleidingsadvies op maat? Neem contact met ons op!

Opleidingsadvies

Denise Mulling
Mail Denise
026 202 05 02


Planning & organisatie

Rosa Fontein
Mail Rosa
026 202 05 02