Startdata

Dag 1: 10 april 2024
Dag 2: 17 april 2024

Dag 1: 1 oktober 2024
Dag 2: 15 oktober 2024

Aanmelden

Informatie

Over de training

Contractmanager André van Berkel deelt zijn expertise om tijdig productieverlies te signaleren, de oorzaken te achterhalen en de consequenties te inventariseren. Belangrijk is hierbij de oorzaak- en gevolganalyse om tijdig managementbeslissingen te kunnen nemen. Ook wordt er tijdens de Masterclass Optimalisatiemodel VOMI ingegaan op de cumulatieve gevolgen van meerwerk. Dit heeft namelijk een verstorend effect op het geplande verloop van het project. Anders gezegd: ‘Naarmate de omzet stijgt, daalt de netto marge’. 

De VOMI Academie organiseert deze masterclass om proactief te opereren en een betere projectbeheersing toe te passen. De deelnemers leren de systematiek en brengen hun eigen praktijkcasus in die tijdens de training wordt afgerond. 

De masterclass wordt in twee vormen aangeboden:
 1. Open inschrijvingen
  Waarin deelnemers uit verschillende bedrijven deelnemen. Voor data zie website. 
 2. Incompany
  De masterclass wordt gegeven met enkel medewerkers van het eigen bedrijf met de mogelijkheid om bedrijfsspecifieke onderwerpen toe te voegen. Voor mogelijkheden voor een incompany neem contact op met ons. 

Analyse projectbeheersing

Impact van scope changes

Resultaat met eigen praktijkcasus

Voor wie

 • Business Unit Managers
 • Bedrijfsleiders
 • Projectleiders en (hoofd) uitvoerders
 • Controllers

Programma

1) Projectcontrol

 • Inleiding met prikkelende stellingen
 • Contracten en risico’s
 • Project control scene
 • Tenderfase
 • Baseline planning en Work Breakdown Structure (WBS)
 • Uitvoeringsplan en projectcontrole

2) Projectbeheersing

 • Productiviteit versus Productie
 • Wat gebeurt er in de praktijk?
 • Dataverzameling
 • De S-curve
 • Prognosebepaling en Kostenbewaking
 • Value of Work done

3) Earned Value Management (EVM)

 • Systematiek en rekeningmodellen
 • Waarom EVM gebruiken?
 • Wat zijn de vereisten?
 • Nemen van correctieve maatregelen
 • EVM in de praktijk

4) Scope management / Change management procedure

 • (Cumulatieve) impact van scope changes
 • Implementeren van de change
 • Controleren van de change
 • Effect van de change

5) De praktijkcase

 • Behandeling en persoonlijke feedback tijdens de bijeenkomsten
 • Gevolgen en maatregelen voor de eigen organisatie
 • Afronding praktijkcase
Studiemateriaal

De deelnemers ontvangen een uitgebreid naslagwerk met tools en methodieken om productiviteitsverlies te kwantificeren. De ‘best practices’ zijn hierin opgenomen.

Resultaat

 •  De scope, planning en kosten van een project bewaken
 •  Proactief met vertragingen omgaan
 •  Continu een project efficiënt monitoren
 •  Corrigerende maatregelen toepassen en de gevolgen van een project overzien

Contact & advies

Denise Mulling
HRD-adviseur

denise.mulling@vomiacademie.nl

 

Lars de Beijer
HRD-adviseur

lars.de.beijer@vomiacademie.nl

Elsbeth Verveld
Trainingscoördinator

elsbeth.verveld@vomiacademie.nl

Misschien is dit aanbod ook interessant: