Bij het werken in projecten hoort het maken van een plan van aanpak/projectplan. In het plan van aanpak wordt de uitvoering van het project beschreven en is daarmee het contract tussen het projectteam en de opdrachtgever. Tijdens deze praktische en teamgerichte training ontwikkel je vaardigheden die je in staat stellen projecten goed te managen en oefen je het effectief samenwerken in een projectteam. Daarnaast krijgen jouw communicatieve vaardigheden extra aandacht.

Je neemt een eigen praktijkcasus mee en werkt in zes fases aan een plan van aanpak in een projectgroep.  

Fase 1) Opstarten van het project

 •  Intakegesprek en vooronderzoek
 • Omvang en haalbaarheid van het project
 • Projectvoorstel en Projectopdracht

Fase 2) Inrichten van het project

 • Samenstellen van een projectteam
 • Afspraken maken over samenwerking
 • Project start-up vergadering 
 • Inrichten projectarchief

Fase 3) Projectactiviteiten

 • Projectdoel en resultaat
 • Risicoanalyse en kwaliteitscontrole
 • Planning en kosten
 • Communicatie met betrokkenen 

Fase 4) Projectorganisatie

 • Bewaken van de planning, financiën, kwaliteit
 • Zorgen voor goede communicatie en feedback
 • Bewaken van de projectorganisatie

Fase 5) Projectresultaat

 • Controleren en acceptatie projectresultaat
 • Invoeren projectresultaat

Fase 6) Afsluiten van een project

 •  Evalueren en presentatie projectresultaat

Resultaat

 •  Een plan van aanpak opstellen 
 •  Eisen stellen aan een projectteam en
  projectteamleden 
 •  Praktische samenwerkingsafspraken maken 
 •  De projectorganisatie optimaal afstemmen op de
  projectomgeving 
 •  De projectvoortgang en -risico’s beheersbaar
  maken 
 •  Acceptatie van het projectresultaat 

Investering:
Leden: € 1690,-
Niet-leden: € 2090,-

Startdata Rotterdam

Startdata

Dag 1: 13 september 2023
Dag 2:
27 september 2023
Dag 3:
11 oktober 2023
Dag 4:
25 oktober 2023

Dag 1: 22 november 2023
Dag 2:
volgt nog
Dag 3:
volgt nog
Dag 4:
volgt nog

Aanmelden

Meer informatie over deze training of opleidingsadvies op maat? Neem contact met ons op!

Opleidingsadvies

Denise Mulling
Mail Denise
026 202 05 02


Planning & organisatie

Rosa Fontein
Mail Rosa
026 202 05 02