Leerlijn Project Control Tools

De leerlijn ‘Project control tools’ is speciaal ontwikkeld voor werknemers die zich oriënteren op het werken in projecten of al projectmatig werken in de industrie op alle niveaus. In de trainingen wordt gebruikgemaakt van praktijkcasuïstiek die deelnemers zelf voorafgaand inbrengen, waardoor de trainingen écht aansluiten op de wensen en behoeften in de praktijk.

Deze leerlijn bestaat uit zes trainingen: Werken in projecten, Projectmanagement, Meer- en minderwerk, Projectbeheersing, Masterclass Optimalisatiemodel VOMI en Toepassing Optimalisatiemodel bij Projectuitvoering (TOP) ®. Deze trainingen kunnen ook apart gevolgd worden. Je kunt dan, afhankelijk van jouw niveau, ervaring of behoefte kiezen voor één van de zes trainingen.

Het voordeel van deze trainingen is dat je ervaringen kunt delen met deelnemers met een vergelijkbare achtergrond en functie in de industrie. Dit maakt de leerlijn een rijke leeromgeving voor deelnemers die in dezelfde ontwikkelingsfase zitten.

“Alle betrokkenen binnen grote projecten hebben de training Projectbeheersing doorlopen en Conservator ervaart direct een enorme verbetering in groepsdynamiek en kostenbewustzijn.”

Daphne Holtappel / Directeur-eigenaar Conservator Group

De leerlijn Project Control Tools bestaat uit:

Werken in Projecten (1 dag)

Werken in projecten is een must voor iedereen die werkt of gaat werken in projecten in de industrie. De training voorziet op praktische wijze onder welke omstandigheden je projectmatig werken effectief kunt toepassen en de basisprincipes ervan kunt beheersen.

 

Meer over de training

Projectmanagement (4 dagen)

Praktische en teamgerichte training waarin deelnemers vaardigheden ontwikkelen die ze in staat stellen projecten goed te managen en oefenen ze het effectief samenwerken in een projectteam.

Meer over de training

Meer- en minderwerk (2 dagen)

Meer- en minderwerk leert je wat meer- en minderwerk inhoudt en hoe je met stakeholders kunt communiceren om positieve resultaten te behalen zonder de klantrelatie te schaden.

 

Meer over de training

Projectbeheersing (4 dagen)

Projectbeheersing is gericht op de voorbereiding en begeleiding van in uitvoering te nemen of genomen projecten binnen de procesindustrie. We bieden inzicht in de cruciale verbinding tussen de vier rollen binnen projectbeheersing, waaronder projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder en project- of costcontroller en hoe deze samenwerken om projecten succesvol af te ronden.

Meer over de training

Masterclass optimalisatiemodel VOMI (2 dagdelen)

Masterclass Optimalisatiemodel VOMI leert je om tijdig productieverlies te signaleren en managementbeslissingen te kunnen nemen met een focus op het analyseren van oorzaken en gevolgen en het beheren van meerwerk in projecten.

 

Meer over de training

Toepassing Optimalisatiemodel bij Projectuitvoering (TOP) ® (5 dagen)

Toepassing Optimalisatiemodel bij Projectuitvoering (TOP)® leert je hoe je vertragingsschade proactief kunt aanpakken, waardoor je de samenwerking met klanten verbetert en faalkosten vermindert. Met praktijkgerichte opdrachten en interactieve activiteiten ontwikkel je effectieve vaardigheden, zoals het voeren van klantgesprekken, om vertragingen en meerwerk binnen projecten inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Meer over de training

Denise Mulling
HRD-adviseur

denise.mulling@vomiacademie.nl

 

Lars de Beijer
HRD-adviseur

lars.de.beijer@vomiacademie.nl

Elsbeth Verveld
Trainingscoördinator

elsbeth.verveld@vomiacademie.nl