Trainingsaanbod

Leidinggeven

De leerlijn ‘Leidinggeven in de industrie’ is speciaal ontwikkeld voor vakmensen die willen doorgroeien naar een leidinggevende functie. MIM leidt leidinggevenden op operationeel niveau op, zodat zij zich comfortabel voelen in hun rol. Deze leerlijn zorgt voor groei van het bewustzijn van de eigen beïnvloedingsmogelijkheden en verantwoordelijkheden in de huidige of toekomstige rol als leidinggevende. 

Leerlijn Leidinggeven (MIM-traject)

 1. MIM Mindset | MIM Mindset biedt elke vakman handvatten om zijn/haar persoonlijke skills te verbeteren op het gebied van (werk)houding en (werk)gedrag in relatie tot collega’s, omgeving en veiligheid. Lees meer >
 2. MIM I – Van vakspecialist naar leidinggevende | MIM I biedt vakmannen die promoveren naar een leidinggevende functie een gevarieerd leertraject om te ondersteunen bij persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lees meer >
 3. MIM II – Leidinggeven aan teams | Bij MIM II ga je aan de slag om sterker te worden in jouw rol als leidinggevende. Het leidinggeven aan teams en het communiceren met de klant staan bij MIM II centraal. Lees meer >
 4. MIM III – Bedrijfskundige aspecten van leidinggeven | Tijdens MIM III krijg je inzicht in organisatie- en leiderschapsaspecten en is er aandacht voor persoonlijke effectiviteit. Lees meer >
 5. Sitemanagement | De training Sitemanagement biedt inzichten en vaardigheden die helpen om de persoonlijke performance op het gebied van management, commercie en communicatie te verbeteren. Lees meer >

Projecten

De VOMI Academie biedt verschillende trainingen aan rondom projecten en projectmatig werken in de industrie op alle niveaus. In de trainingen wordt gebruikgemaakt van praktijkcasuïstiek van die deelnemers zelf voorafgaand inbrengen, waardoor de trainingen écht aansluit op de wensen en behoeften in de praktijk. 

Leerlijn project control tools

 1. Werken in projecten | Een must voor iedereen die werkt, gaat werken of zich oriënteert op het werken in projecten in de industrie. Lees meer > 
 2. Projectmanagement | Praktische en teamgerichte training waarin deelnemers vaardigheden ontwikkelen die ze in staat stellen projecten goed te managen en oefenen ze het effectief samenwerken in een projectteam. Lees meer > 

Optimalisatiemodel VOMI

 1. Masterclass Optimalisatiemodel VOMI | Tijdig productieverlies signaleren, oorzaken te achterhalen en consequenties inventariseren. De oorzaak- en gevolganalyse om tijdig managementbeslissingen te kunnen nemen. Ook wordt ingegaan op de cumulatieve gevolgen van meerwerk. Lees meer >
 2. Toepassing Optimalisatiemodel VOMI® | TOP helpt als één van de project control tools vertragingsschade door bijvoorbeeld wijzigingen en meerwerk binnen een project inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Lees meer >

Werkvoorbereiding

De opleiding ‘Werkvoorbereiding’ is ontwikkeld in samenspraak met VOMI-leden.  Het is de enige opleiding in Nederland die 10 dagen een volwaardig basistraject biedt voor werkvoorbereiders. Het gaat hierbij om het 
proces van werkvoorbereiding en niet om de vaktechnische kennis.

Opleiding Werkvoorbereiding (WeVo)

 1. Opleiding Werkvoorbereiding in de industrie | Tijdens dit opleidingstraject doen de deelnemers praktijkervaring op en ontwikkelen ze diverse vaardigheden waarmee ze zorg kunnen dragen voor een optimale technische en organisatorische voorbereiding van kleine en grote projecten. Na afronding van deze opleiding hebben deelnemers het proces van werkvoorbereiding van A tot Z doorlopen. Lees meer > 
 2. Werkvoorbreiding Advanced | Vanuit de leden kwam steeds vaker en sterker de opleidingsbehoefte naar voren voor een verdieping op het WeVo-programma. Daarom hebben wij samen met VOMI-leden de 6-daagse opleiding Werkvoorbereiding Advanced ontwikkeld. Een programma voor de (meer) ervaren of ambitieuze werkvoorbereider dat een verdiepingsslag biedt op de opleiding ‘Werkvoorbereider in de industrie’. Lees meer > 
 3. Stops & Shutdowns | Het goed managen van een stop is een complexe klus waarbij een grote diversiteit aan werkzaamheden komt kijken. Zet de puntjes op de ‘i’ bij de voorbereiding van de eerstvolgende stop. Lees meer >

Opleidingsadvies

Neem contact met ons op voor vragen of opleidingsadvies op maat!