Als sitemanager moet je in staat zijn om alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden te organiseren en contractuele afspraken te bewaken. De training Sitemanagement biedt je inzichten en vaardigheden die je helpen jouw persoonlijke performance op het gebied van management, commercie en communicatie te verbeteren. Je ontwikkelt je tot een volwaardig gesprekspartner op alle niveaus en kunt de balans tussen de medewerkers op de site, jouw eigen organisatie en de opdrachtgever bewaken en zo nodig beïnvloeden. De training brengt jouw strategisch en commercieel denken en handelen naar een hoger niveau.

 

Bekijk het programma

1. Management & organisatie

a. De sitemanager van nu
b. Krachtenveld van de sitemanager
c. Niveaus van leiderschap
d. Persoonlijke ontwikkeling en actieplan

2. Relatiemanagement & commercie

a. Commercieel/strategisch denken: commerciële kansen herkennen en benutten
b. Relatiemanagement: benaderen en behouden van de klant
c. Onderhouden van contacten op de site en daarbuiten 
d. Gezamenlijk problemen oplossen /aanspreken op gedrag

3. Contract Awareness

a. Contractmanagement: grip op contracten/project- en contractverantwoordelijkheden
b. Beperkingen en kansen binnen contracten
c. Meer en minder werk in combinatie tot het contract
d. Contract- en risicobeheersing: inventarisatie contractuele risico’s/oplossingen voor risicobeheersing
e. Communicatie: gesprekspartner zijn en duidelijk zijn naar de klant; wat kan wel en wat kan niet?

4. Resultaatgericht leidinggeven

a. Management, organisatie en samenhang
b. Leidinggeven versus targets
c. Communicatie vanuit macht en invloed
d. Managen van veranderingen

5. Complexe onderhandelingen

a. (storende) Onderhandelingspartners en relaties
b. Complexe onderhandelingen/onderhandelen
c. Omgaan met machtsposities
d. (gemeenschappelijke) Belangen
e. Herkennen en hanteren van emoties/omgaan met weerstand

6. Management en coaching

a. Belang van goed samenwerken
b. Coachend leidinggeven: stijlen van leidinggeven en communiceren
c. Herkennen behoefte van individu en groep
d. Invloed en beïnvloeden: motiveren, communiceren en delegeren
e. Zelfleiderschap: sturen op zelfontwikkeling en eigenaarschap

“Er was veel interactie tussen de deelnemers onderling en met de trainers. Alle tips & trics over hun eigen ervaringen in de industrie maakten het een levendige training!”  – Johan Buijs, projectmanager SPIE

Resultaat

  • Op een hoger niveau strategisch en commercieel denken en handelen
  •  Onderhouden en uitbouwen van het contact met bestaande en nieuwe klanten
  • Positief kunnen beïnvloeden van de machtsbalans tussen jou, de klant en de eigen organisatie  
  • Commerciële kansen bij de klant herkennen en benutten 
  • Grip houden op het contract zodat contractdoelstellingen behaald worden
  • Inzicht in de mentale aspecten van (complexe) onderhandelingen 
  • Effectief aansturen van een site-team en het positief beïnvloeden van de samenwerking  

Startdata

Dag 1: 11 januari 2022
Dag 2: 25 januari 2022
Dag 3: 8 februari 2022
Dag 4: 22 februari 2022
Dag 5: 9 maart 2022
Dag 6: 22 maart 2022


Locatie

  • Omgeving Rotterdam

Investering:
Leden: € 2950,-*
Niet-leden: € 3450,-

 


Locatie

  • Omgeving Zwolle / Groningen

Investering:
Leden: € 2950,-*
Niet-leden: € 3450,-

Dag 1: 12 april 2022
Dag 2: 20 april 2022
Dag 3: 11 mei 2022
Dag 4: 1 juni 2022
Dag 5: 8 juni 2022
Dag 6: 22 juni 2022


Locatie

  • Omgeving Rotterdam

Investering:
Leden: € 2950,-*
Niet-leden: € 3450,-

Aanmelden

*Krijg een tegemoetkoming voor medewerkers die succesvol een training afronden voor 31 mei 2022. 

Klik hier voor informatie

Meer informatie over deze training of opleidingsadvies op maat? Neem contact met ons op!

Opleidingsadvies

Jasper Scherpenborg 
Mail Jasper
026 202 05 02Planning & organisatie

Elsbeth Verveld
Mail Elsbeth
026 202 05 02

Misschien is dit aanbod ook interessant: