Als sitemanager moet je in staat zijn om alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden te organiseren en contractuele afspraken te bewaken. De training Sitemanagement biedt je inzichten en vaardigheden die je helpen jouw persoonlijke performance op het gebied van management, commercie en communicatie te verbeteren.

Je ontwikkelt je tot een volwaardig gesprekspartner op alle niveaus en kunt de balans tussen de medewerkers op de site, jouw eigen organisatie en de opdrachtgever bewaken en zo nodig beïnvloeden. De training brengt jouw strategisch en commercieel denken en handelen naar een hoger niveau.

1. Management en organisatie

 • De sitemanager van nu
 • Krachtenveld van de sitemanager
 • Niveaus van leiderschap
 • Persoonlijke ontwikkeling en actieplan

2. Contract awareness

 • Contractmanagement: grip op contracten/project- en contractverantwoordelijkheden
 • Beperkingen en kansen binnen contracten
 • Meer- en minderwerk in combinatie met het contract
 • Contract- en risicobeheersing: inventarisatie contractuele risico’s/oplossingen voor risicobeheersing
 • Communicatie: gesprekspartner zijn en duidelijk zijn naar de klant; wat kan wel en wat kan niet?

3. Resultaatgericht leidinggeven

 • Management, organisatie en samenhang
 • Leidinggeven versus targets
 • Communicatie vanuit macht en invloed
 • Managen van veranderingen

4. Relatiemanagement 

 • Commercieel/strategisch denken: commerciële kansen herkennen en benutten
 • Relatiemanagement: benaderen en behouden van de klant
 • Onderhouden van contacten op de site en daarbuiten
 • Gezamenlijk problemen oplossen/aanspreken op gedrag

5. Complexe onderhandelingen

 • (storende) Onderhandelingspartners en relaties
 • Complexe onderhandelingen
 • Omgaan met machtsposities
 • (gemeenschappelijke) Belangen
 • Herkennen en hanteren van emoties/omgaan met weerstand

6. Managing teams

 • Belang van goed samenwerken
 • Coachend leidinggeven: stijlen van leidinggeven en communiceren
 • Herkennen behoefte van individu en groep

Resultaat

 • Op een hoger niveau strategisch en commercieel denken en handelen
 • Onderhouden en uitbouwen van het contact met bestaande en nieuwe klanten
 • Positief kunnen beïnvloeden van de machtsbalans tussen jou, de klant en de eigen organisatie  
 • Commerciële kansen bij de klant herkennen en benutten 
 • Grip houden op het contract zodat contractdoelstellingen behaald worden
 • Inzicht in de mentale aspecten van (complexe) onderhandelingen 
 • Effectief aansturen van een site-team en het positief beïnvloeden van de samenwerking  

Investering:
Leden: € 3190,-
Niet-leden: € 3590,-

Startdata

Dag 1: 5 april 2023
Dag 2: 19 april 2023
Dag 3: 11 mei 2023
Dag 4: 31 mei 2023
Dag 5: 14 juni 2023
Dag 6: 28 juni 2023

Dag 1: 27 september 2023
Dag 2: volgt nog
Dag 3: volgt nog
Dag 4: volgt nog
Dag 5: volgt nog
Dag 6: volgt nog

Dag 1: 15 november 2023
Dag 2: volgt nog
Dag 3: volgt nog
Dag 4: volgt nog
Dag 5: volgt nog
Dag 6: volgt nog

Aanmelden

Startdata

Dag 1: 16 maart 2023
Dag 2: volgt nog
Dag 3: volgt nog
Dag 4: volgt nog
Dag 5: volgt nog
Dag 6: volgt nog

Dag 1: 11 oktober 2023
Dag 2: volgt nog
Dag 3: volgt nog
Dag 4: volgt nog
Dag 5: volgt nog
Dag 6: volgt nog

Aanmelden

Meer informatie over deze training of opleidingsadvies op maat? Neem contact met ons op!

Opleidingsadvies

Denise Mulling
Mail Denise
026 202 05 02

Planning & organisatie

Rosa Fontein
Mail Rosa
026 202 05 02

Aanmelden

Andere trainingen: