Startdata

Dag 1: 25 september 2024
Dag 2: 9 oktober 2024 
Dag 3: 16 oktober 2024
Dag 4: 6 november 2024 
Dag 5: 20 november 2024
Dag 6: 4 december 2024 

Dag 1: 27 november 2024
Dag 2: 4 december 2024 
Dag 3: 18 december 2024
Dag 4: 8 januari 2025
Dag 5: 15 januari 2025
Dag 6: 29 januari 2025 

Aanmelden

Startdata

Dag 1: 10 oktober 2024
Dag 2: 17 oktober 2024
Dag 3: 6 november 2024
Dag 4: 19 november 2024
Dag 5: 10 december 2024
Dag 6: 14 januari 2025

Aanmelden

Startdata nog niet bekend

Op dit moment is deze training nog niet gepland in Elsloo/ Eindhoven. Heb je hier interesse in? Neem dan contact met ons op: 026 202 05 02 of mail naar info@vomiacademie.nl 

Contact

Startdata nog niet bekend

Op dit moment is deze training nog niet gepland in Amsterdam. Heb je hier interesse in? Neem dan contact met ons op: 026 202 05 02 of mail naar info@vomiacademie.nl 

Contact

Startdata nog niet bekend

Op dit moment is deze training nog niet gepland in Zeeland. Heb je hier interesse in? Neem dan contact met ons op: 026 202 05 02 of mail naar info@vomiacademie.nl 

Contact

Informatie

Over de training

Als sitemanager moet je in staat zijn om alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden te organiseren en contractuele afspraken te bewaken. De training Sitemanagement biedt je inzichten en vaardigheden die je helpen jouw persoonlijke performance op het gebied van management, commercie en communicatie te verbeteren.

Je ontwikkelt je tot een volwaardig gesprekspartner op alle niveaus en kunt de balans tussen de medewerkers op de site, jouw eigen organisatie en de opdrachtgever bewaken en zo nodig beïnvloeden. De training brengt jouw strategisch en commercieel denken en handelen naar een hoger niveau.

Tijdens deze training wordt er gebruik gemaakt van een door de VOMI Academie ontwikkelde branche specifieke praktijkcasus die als leidraad door alle dagen heenloopt.

Voor wie

 • Locatiemanagers
 • Sitemanagers
 • Operations managers
 • Maintenance managers
 • Contract managers
 • Onderhoudsmanagers
 • Objectleiders

Programma

1) Management en organisatie 

 • De sitemanager van nu
 • Krachtenveld van de sitemanager
 • Niveaus van leiderschap
 • Persoonlijke ontwikkeling en actieplan

2) Contract awereness

 • Contractmanagement: grip op contracten/project- en contractverantwoordelijkheden
 • Beperkingen en kansen binnen contracten
 • Meer- en minderwerk in combinatie met het contract
 • Contract- en risicobeheersing: inventarisatie contractuele risico’s/oplossingen voor risicobeheersing
 • Communicatie: gesprekspartner zijn en duidelijk zijn naar de klant; wat kan wel en wat kan niet?

3) Resultaat gericht leidinggeven

 • Management, organisatie en samenhang
 • Leidinggeven versus targets
 • Communicatie vanuit macht en invloed
 • Managen van veranderingen

4) Relatiemanagement

 • Commercieel/strategisch denken: commerciële kansen herkennen en benutten
 • Relatiemanagement: benaderen en behouden van de klant
 • Onderhouden van contacten op de site en daarbuiten
 • Gezamenlijk problemen oplossen/aanspreken op gedrag

5) Complexe onderhandelingen

 • (storende) Onderhandelingspartners en relaties
 • Complexe onderhandelingen
 • Omgaan met machtsposities
 • (gemeenschappelijke) Belangen
 • Herkennen en hanteren van emoties/omgaan met weerstand

6) Managing teams

 • Belang van goed samenwerken
 • Coachend leidinggeven: stijlen van leidinggeven en communiceren
 • Herkennen behoefte van individu en groep

Resultaat

 •  Op een hoger niveau strategisch en commercieel denken en handelen
 •  Onderhouden en uitbouwen van het contact met bestaande en nieuwe klanten
 •  Positief kunnen beïnvloeden van de machtsbalans tussen jou, de klant en de eigen organisatie
 • Grip houden op het contract zodat contractdoelstellingen behaald worden
 • Inzicht in de mentale aspecten van (complexe) onderhandelingen 
 • Effectief aansturen van een site-team en het positief beïnvloeden van de samenwerking 

Contact & advies

Denise Mulling
HRD-adviseur

denise.mulling@vomiacademie.nl

 

Lars de Beijer
HRD-adviseur

lars.de.beijer@vomiacademie.nl

Elsbeth Verveld
Trainingscoördinator

elsbeth.verveld@vomiacademie.nl

Gesprekspartner op elk niveau

Overtreffen van de klantverwachting

Belang van netwerken op de site

“‘Ik heb tijdens de training Sitemanagement veel gehad aan de andere deelnemers. Omdat je met gelijkgestemden in een groep zit kun je veel van elkaar leren.”

Robin Schot • Uitvoerder

“Heel veel onderwerpen waar ik dagelijks mee te maken krijg, waar ik een oplossing voor moest vinden en waarbij ik naar enige verklaring zocht, hebben voor mij nu een theoretische onderbouwing gekregen. Ik ben een rijker man geworden.”

Cedric Malmberg • Contractmanager maintenance Croonwolterendros

“De trainers uit de praktijk zijn echt een pluspunt.”

Turhan Can • Bilfinger Industrial Services

Misschien is dit aanbod ook interessant: