De training Toepassing Optimalisatiemodel bij Projectuitvoering (TOP) richt zich op de praktische toepassing van het Optimalisatiemodel VOMI. TOP helpt als één van de project control tools vertragingsschade door bijvoorbeeld wijzigingen en meerwerk binnen een project inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Door vertragingsschade en inefficiënties tijdig te signaleren kunnen deze proactief besproken worden wat leidt tot een betere vorm van samenwerking zowel intern als met de klant een daarmee tot reductie van faalkosten.

Maar hoe voer je dat gesprek met de klant en hoe bereid je je daarop voor? Deze praktische vragen komen, naast vakinhoudelijke onderwerpen, tijdens de training uitgebreid aan bod.

Benieuwd hoe een trainingsdag eruitziet? Bekijk het filmpje:

Projectbeheersing: Wat is dat?

 • Projectbeheersing: het proces
 • Tijd, Scope en Planning
 • Projectadministratie
 • Samenstelling en werkzaamheden Projectteam
 • Work Breakdown Structure
 • Planning en planningstechnieken
 • Essentie en belang Contract Awareness
 • Introductie praktijkcasus

Communicatie & Contract Awareness 

Communicatie

 • Reflecteren en evalueren
 • Luisteren, doorvragen, samenvatten
 • Communicatiestijlen
 • Inzicht in de motivatie van projectleden
 • Samenwerken in een projectteam
 • Beslissen en niet beslissen (besluitvorming)

Contract Awareness

 • Contractuele procedure
 • Omgaan met wijzigingen, onvoorziene omstandigheden, vertragingen en claims
 • Inrichting projectadministratie en beheersmaatregelen (GOKIT)
 • Last Minute Contract Analyse (LMCA) toepassen
 • Algemene voorwaarden
 • Benadrukken essentie en belang contract awareness

Projectbewaking -beheersing en – risico’s 

 • Berekenen van productiviteit
 • verdeling van kosten en kostensoorten
 • Earned Value Management
 • Risico’s en bedreigingen
 • Beheersen van wijzigingen
 • Maatregelen om productieverlies te corrigeren
 • Berekenen van productieverliezen
 • Risicomanagement
 • Meer- en minderwerk

Praktijksimulatie 

 • De negen misvattingen van effectiviteit
 • Projectafsluiting
 • Projectevaluatie
 • Werken in projectteams: rollen taken en verantwoordelijkheden
 • Effectiviteit en samenwerkingspatronen binnen het projectteam zien en simuleren
 • Projectspel: Simulatie van het huidige project

Stakeholdermanagement 

 • Vaardigheden om eerder geleerde succesvol bespreekbaar te maken bij de klant
 • Praktijk-rollenspellen
 • Klantrelaties
 • DMU (Decision Making Unit)
 • Verwachtingen managen bij de klant

Resultaat

Inzichtelijk maken

 • Bewaken van kosten door goede WBS als basis voor de uitvoeringsplanning
 • Praktisch inzicht in contract awareness als fundament voor effectieve projectbeheersing
 • Inspelen op projectwijzigingen

Bespreekbaar maken

 • Inhoudelijk correct communiceren met interne en externe stakeholders
 • Financieel inzicht in projecten (offerte, kosten raming, marge zowel baseline, actual als forecast (EVM))
 • Managen van projecten met impact op tijd (planning) en geld (kosten en opbrengsten)

©2022 Copyright VOMI Academie BV: Alle rechten voorbehouden.

Investering:
Leden: € 2650,-
Niet-leden: € 3050,-

Startdata

Dag 1: 20 september 2023
Dag 2:
volgt nog
Dag 3:
volgt nog
Dag 4:
volgt nog
Dag 5:
volgt nog

Dag 1: 15 november 2023
Dag 2:
volgt nog
Dag 3:
volgt nog
Dag 4:
volgt nog
Dag 5:
volgt nog

Aanmelden

Startdata

Startdata in overleg

Aanmelden

Meer informatie over deze training of opleidingsadvies op maat? Neem contact met ons op!

Opleidingsadvies

Denise Mulling
Mail Denise
026 202 05 02


Planning & organisatie

Rosa Fontein
Mail Rosa
026 202 05 02