Vanuit de leden kwam steeds vaker en sterker de opleidingsbehoefte naar voren voor een verdieping op het programma ‘Werkvoorbereiding in de Industrie’. Daarom hebben wij in samenwerking met VOMI-leden de 6-daagse opleiding Werkvoorbereiding Advanced ontwikkeld. Een programma voor de (meer) ervaren of ambitieuze werkvoorbereider dat een verdiepingsslag biedt op de opleiding ‘Werkvoorbereider in de industrie’. Het programma bestaat uit vier modules waarin zowel theoretisch als praktisch afwisselende processen en principes op het gebied van werkvoorbereiding en het bereiken van resultaten worden behandeld. Een interactieve en praktijkgerichte training die zich richt op de performance ontwikkeling van de (ervaren) werkvoorbereider.

Module 1 – Contract Awareness / Risico’s (2 dagen)

 • Werken in en met verschillende contractvormen (UAV,UAV-GC,VOF, back to back)
 • Contractmanager raadplegen (jurist)
 • Wie is de penvoerder?
 • Uitbesteden van werkzaamheden. Waar moet je op letten?
 • Sub-contractmanagement (richting uitbesteding, onderaanneming)
 • Doornemen inkoopcontract. Doornemen van een contract van een opdrachtgever
 • Zoeken naar de verschillen in beide contractvormen
 • Bepalen van de risico’s en kansen vanuit beide contracten
 • Contractafspraken met name hoe om te gaan met afwijkingen, meer- en minderwerk, bonus/malus e.d.)

Module 2 – Cost Control (2 dagen)

 • Bepalen van het gereedheidspercentage van het project
 • Wijzigingen in de materiaalpost herkennen in overleg met inkoop
 • Bepalen vanuit deze gegevens de bijdrage van het project aan de bedrijfsdoelstelling
 • Afwijkingenregister hanteren (gevolgen voor techniek, planning, kosten, enz.)
 • Hoe om te gaan met wijzigingen in het project (calculeren van deze wijzigingen, hoe deze te verwerken vanuit het contract van de opdrachtgever, meer- en minderwerk herkennen, hoe dit te verwerken in de administratie van het project)
 • Opstellen van een winst en verlies rekening van het project, bepalen van de efficiëntie van het project.
 • Finance betrekken (project / cost controller)

Module 3 – Planning & Scheduling (1 dag)

 • Kritieke pad (waar moet ik aandacht aan besteden?)
 • Wijzigingen kritieke pad (wat is de invloed op jouw planning?)
 • Hoe reken je wijzigingen door?

Module 4 – Commercial awareness & Afsluiting (1 dag)

 • Oplossingsgericht leren denken & handelen
 • Relatiemanagement
 • Klantgerichtheid
 • Omgaan met de klant
 • Verwachtingen managen
 • Eindpresentatie(s)
 • Toepassen van al het geleerde in een praktijkcasus

Resultaat

 • Je bent bekend met de verschillende contractvormen en kan daar ook mee werken

 • Je bent uitstekend in staat om werkzaamheden te delegeren en bewaken

 • Je bent tijdig op de hoogte van de risico’s en kansen

 • Je bent in staat het afwijkingsregister te hanteren

 • Je bent in staat om te gaan met wijzigingen in het project

 • Je bent in staat de wijzigingen van het kritieke pad door te rekenen in jouw planning

 • Je bent in staat om verwachtingen te managen

 • Je bent in staat om oplossingsgericht te denken en handelen

Investering:
Leden: € 3190,-
Niet-leden: € 3590,-

Startdata Rotterdam

Startdata

Dag 1: 26 september 2023
Dag 2: volgt nog
Dag 3:
volgt nog
Dag 4:
volgt nog
Dag 5:
volgt nog
Dag 6:
volgt nog

Dag 1: 21 november 2023
Dag 2: volgt nog
Dag 3:
volgt nog
Dag 4:
volgt nog
Dag 5:
volgt nog
Dag 6:
volgt nog

Aanmelden

Meer informatie over deze training of opleidingsadvies op maat? Neem contact met ons op!

Opleidingsadvies

Denise Mulling
Mail Denise
026 202 05 02


Planning & organisatie

Rosa Fontein
Mail Rosa
026 202 05 02