SLIM-subsidieregeling 2020: leven lang leren en ontwikkelen van medewerkers in het MKB

 

Waarom?

Om een leerrijke werkomgeving te creëren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan van personeel. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je medewerkers? Hoe verhoudt dit zich tot de arbeidsmarkt? En hoe kun je hier als leidinggevende samen met de medewerker op inspelen? Om op deze vragen een antwoord te krijgen, kan je als organisatie subsidie ontvangen om loopbaan- of ontwikkeladviezen te verkrijgen voor de medewerkers in jouw organisatie!

Wat?

Als organisatie kun je subsidie aanvragen om je te laten ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die medewerkers in jouw organisatie stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. De regeling stimuleert om al succesvol bewezen projecten verder uit te breiden of op te schalen. Ook is het mogelijk subsidie aan te vragen om nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen in te voeren of te bedenken. Je kunt denken aan de volgende activiteiten in samenwerking met de VOMI Academie:

 • Het ontwikkelen van een e-learning programma

 • Het maken van een opleidingsplan

 • Loopbaan- of ontwikkelingsadviezen verkrijgen

 • Het opzetten en implementeren van kennis en leerportaal

 • Het opzetten van een academie / vakschool

Opleidingen die vaak gekozen worden in het kader van het ontwikkelplan zijn opleidingen die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Onze opleidingen die hierbij het beste aansluiten zijn:

 • MIM I, II & III
 • Projectmanagement
 • Projectbeheersing
 • Sitemanagement
 • Werkvoorbereiding

Wie?

De volgende doelgroepen komen voor subsidie in aanmerking:

 • MKB-organisaties: een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro en/of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijdt, berekend over het boekjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag
 • Grootbedrijven (niet zijnde MKB) in de sectoren landbouw, horeca en recreatie
 • Samenwerkingsverbanden van collectieven (O&O-fondsen, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, etc.).

Wil je:

 • Een nieuw opleidingsplan ontwikkelen

 • Een eigen academie starten of aansluiten bij een academie

 • Meer weten over de SLIM-subsidieregeling

 

Bel of mail ons en wij pakken dit graag verder met je op!

026-2020502 | academie@vomi.nl