Training Toepassing Optimalisatiemodel bij Projectuitvoering voor medewerkers van SPIE

Na het enthousiasme van de eerste groep is het balletje gaan rollen en hebben we, in samenwerking met SPIE, voor een tweede groep medewerkers de training Toepassing Optimalisatiemodel bij Projectuitvoering (TOP) mogen organiseren!

Vertragingsschade inzichtelijk en bespreekbaar maken
Bij projectbeheersing draait het steeds om het inzichtelijk en daardoor bespreekbaar kunnen maken van vertragingen en inefficiënties die veroorzaakt worden door allerlei omstandigheden zoals wijzigingen en meerwerk die de productiviteit negatief beïnvloeden tijdens het project. Doel: het voorkomen van projectverlies.

Daarom zijn de medewerkers van SPIE tijdens de vier intensieve en interactieve trainingsdagen aan de slag gegaan met het oefenen met en bewust worden van hun individuele kennis en vaardigheden. Dit had als doel dat klanten tijdens een gesprek de kosten door inefficiënties als gevolg van wijzigingen in het project en/of extra werk, begrijpen en accepteren waardoor projectverlies beperkt kan worden. Hoe bereid ik me voor en hoe voer ik dat gesprek met de klant? Praktische vragen die tijdens de training aan bod kwamen. Ook werd er invulling gegeven aan de praktische toepassing van het Optimalisatiemodel VOMI.

Aansluiten interne specialisten
Intern specialist André van Berkel van SPIE sloot aan om een brug te slaan naar de dagelijkse realiteit. Er was veel aandacht voor contract awareness. Naast vakinhoudelijke onderwerpen is ook aandacht besteed aan vaardigheden die van belang zijn voor een optimale samenwerking binnen een team.

De positieve woorden van de deelnemers: 

‘Geeft zeker kennis aan nieuwe instroom van projectleiders, motiverend!’

‘Contract awareness is van groot belang voor het inzichtelijk en bespreekbaar maken’

‘Prakijktrainers geven veel voorbeelden uit de praktijk’

// COUNT UP ANIMATIE