Een Leven Lang Ontwikkelen: De VOMI Academie als voorbeeld, de SLIM-regeling als katalysator

Vanuit de Rijksoverheid wordt de laatste jaren sterk ingezet op een Leven Lang Ontwikkelen. Nederland staat namelijk voor de uitdaging om haar beroepsbevolking up-to-date te houden. Veranderingen gaan snel, technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op ons leven en we staan voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals tekorten op de arbeidsmarkt en de energietransitie. Om ervoor te zorgen dat mensen en bedrijven in staat zijn zich aan te passen aan deze veranderingen is het nodig dat een positieve leercultuur wordt gestimuleerd, zodat zij een leven lang kunnen blijven leren en zich kunnen blijven ontwikkelen.

Het leven lang ontwikkelen staat ook bij de VOMI Academie centraal. Zoals sommigen van jullie misschien al hebben gezien heeft de Sociaal-Economische Raad onlangs de VOMI Academie op haar website uitgelicht als een ‘parel’ op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. De VOMI Academie laat zien wat er mogelijk is wanneer branche breed de noodzaak van het constant ontwikkelen van mensen wordt ingezien en bedrijven samenwerken om zo optimaal kennis te kunnen delen binnen de branche.

Klik hier voor het artikel op de website van de SER. 

SLIM-regeling 

Om bedrijven te helpen bij het stimuleren van leren en ontwikkelen is de SLIM-regeling in het leven geroepen. Als organisatie kun je deze subsidieregeling aanvragen om je te laten ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die medewerkers in jouw organisatie stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. De regeling stimuleert reeds succesvol bewezen projecten verder uit te breiden of op te schalen. Ook is het mogelijk subsidie aan te vragen om nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen in te voeren of te bedenken. Je kunt denken aan de volgende activiteiten in samenwerking met de VOMI Academie:

  • Het ontwikkelen van een e-learning programma
  • Het maken van een opleidingsplan
  • Loopbaan- of ontwikkelingsadviezen verkrijgen
  • Het opzetten en implementeren van kennis en leerportaal
  • Het opzetten van een academie / vakschool
Van 1 september tot 30 september 2020 kunnen individuele mkb-ondernemingen weer aanspraak maken op deze regeling. Bedrijven kunnen in dit aanvraagtijdvak aanspraak maken op maximaal €24.999,-.

VOMI Academie als partner in leren

Het kernproduct van de VOMI Academie is een branche specifieke academie die invulling geeft aan de specifieke leerbehoeften in de industriebranche. Naast de soft skills opleider van én voor de industrie is de VOMI Academie ook ‘partner in leren’ om een leven lang ontwikkelen te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat 70% van alle organisaties de potentie van Learning and Development onvoldoende benut. Daarom ondersteunt de VOMI Academie haar leden bij het kwalitatief, efficiënt en rendabel inrichten van een HRD-afdeling. Daarbij maken wij L&D-expertise variabel.

“Een HRD-afdeling die precies dat biedt wat de organisatie nodig heeft en een leven lang ontwikkelen stimuleert!”

 

Wil je meer weten over het Leven Lang Ontwikkelen samen met de VOMI Academie of meer weten over de SLIM-subsidieregeling? Bel of mail ons en wij pakken dit graag verder met je op!

026-2020502 | jasper.scherpenborg@vomiacademie.nl