Incompany Werkvoorbereiding ENGIE Infra & Mobility 2020

Eind 2019 kwam de vraag of de VOMI Academie een incompany training Werkvoorbereiding wilde ontwikkelen voor ENGIE Infra & Mobility. Ewoud Bockweg is bij ENGIE verantwoordelijk voor Techniek & Werkvoorbereiding en wil met de training zijn afdeling verder professionaliseren en collega’s meer senioriteit bijbrengen. Omdat er duidelijke technische en procesmatige verschillen zijn ten opzichte van de industrie is er een training ontworpen die zich specifiek richt op de infrasector. Een belangrijke voorwaarde in het ontwerp was het laten aansluiten van de specialisten binnen ENGIE om zo een optimale transfer tussen het geleerde en de werkpraktijk te bewerkstelligen.

Het traject
Na een voorbereiding tussen de Learning & Development specialisten van de VOMI Academie en de experts van ENGIE waarin alle wensen zijn besproken en in het traject zijn verweven, begon in februari 2020 een gemêleerde groep van elf enthousiaste werkvoorbereiders aan de training.

Naast de modules ‘Werken in projecten’, ‘Communicatie & rollen’, ‘Planning & logistiek’ en ‘Calculatie & financiën’ werd het programma aangevuld met maatwerkonderwerpen van ENGIE. Hierbij sloten ENGIE medewerkers aan met kennis van onder andere het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en calculatie. Hierdoor konden deelnemers tijdens de bijeenkomsten het reeds geleerde direct in de praktijk toepassen. Bovendien werden vragen over het proces of de uitvoering meteen door de specialisten beantwoord. Pim van Deun, Hoofd Calculatie van ENGIE Infra & Mobility en één van de specialisten tijdens dit traject, vertelt dat hij “gelooft dat deze aanpak een bevorderende manier is om als (junior) werkvoorbereider de ENGIE basis mee te krijgen.”

Het maatwerk levert een positieve bijdrage aan de training beaamt deelneemster Charlin Mozes (Jr. Contract Coördinator):

“Het aansluiten van mijn eigen collega’s als experts had voor mij een grote meerwaarde, ik heb daarin een positieve ontwikkeling ervaren in mijn werkzaamheden. Er zijn wat handigheden in bepaalde tools die we gebruiken en bepaalde workflows waar we met z’n allen zijn ingedoken. Doordat er ruimte was om vragen te stellen hebben we het echt kunnen specificeren op ons eigen werk en dingen geleerd die ons werk gemakkelijker maken. Zo kan ik bepaalde acties sneller of makkelijker doen.”

Naast het aansluiten van de ENGIE experts werd er ook een praktijkcasus voor dit traject ontwikkeld. Deze richtte zich op verschillende contractvormen en het leren lezen van contracten.

Flexibiliteit in tijden van corona
COVID-19 stelde tijdens dit traject de flexibiliteit van alle betrokkenen op de proef. In goed overleg is besloten het leerproces gaande te houden, waardoor sommige onderwerpen online zijn ingevuld. Zo vond er een online intervisie plaats waar werd ingezoomd op de actuele leerbehoeften uit de eigen werkpraktijk en was er ruimte om ervaringen met elkaar te delen.

Daarnaast zijn onderdelen van de module ‘Planning & logistiek’ en ‘Calculatie & financiën’ online behandeld. Om het (inter)actief leren te bevorderen werden de deelnemers verdeeld over twee kleinere groepen. De deelnemers gingen onder andere actief aan de slag met opdrachten aan de hand van verschillende tools, zoals Mindmeister en Microsoft Projects. Door nauwe afstemming met ENGIE en de flexibiliteit van de trainers en deelnemers heeft COVID-19 niks afgedaan aan de kwaliteit van het oorspronkelijke programma en heeft het online gedeelte volgens Ruud Schenk, Algemeen Directeur ENGIE Infra & Mobility zelfs iets extra’s opgeleverd, aangezien “de online competenties extra zijn ontwikkeld, wat uitstekend in het dagelijks werk ingezet kan worden”.

De afsluitende dag
In december 2020, precies elf maanden na de start, werd het werkvoorbereidingstraject afgerond. In een extra grote coronaproof zaal hielden vier verschillende groepen hun eindpresentaties. Iedere groep presenteerde op deze middag een eigen voorgedragen praktijkcasus waarin alle aspecten van werkvoorbereiding de revue passeerden.

De eindpresentaties lieten duidelijk zien dat de deelnemers volledig in staat zijn om zelfstandig zorg te dragen voor een optimale technische en organisatorische voorbereiding van meerdere kleinere opdrachten of grotere complexe projecten. Ook de directie en collega’s konden volgen hoe de werkvoorbereiders zich in de afgelopen maanden hadden ontwikkeld. Nadat alle vragen waren beantwoord ontvingen alle deelnemers hun welverdiende getuigschrift en werd er afgesloten met een coronaproof borrel.

Ruud Schenk, Algemeen Directeur ENGIE Infra & Mobility, kijkt terug op een zeer geslaagd traject:

“In deze training van de VOMI Academie hebben onze collega’s een weg afgelegd langs bekende en minder bekende onderwerpen: van plannen en calculeren tot omgevingsmanagement en van vergunningen tot aan de eindpresentatie van een ENGIE specifieke casus. Een mooie reis waarin de opgedane kennis direct kon worden toegepast in de praktijk. Een welverdiende pluim voor alle eindpresentaties.”

Vervolg
Zowel ENGIE Infra & Mobility als de VOMI Academie blikken tevreden terug op een geslaagd traject. Na afloop benadrukt Ewoud dan ook dat de training Werkvoorbereiding heeft bijgedragen aan zowel de beeldvorming van werkvoorbereiding als aan de inhoudelijke (bedrijfs)kennis.

Samen met ENGIE kijkt de VOMI Academie vol enthousiasme naar een vervolg op het huidige traject en verdere samenwerking in de toekomst.