Gebrek aan goed middenkader is schadelijker dan tekort aan (uitvoerende) vakmensen

De krapte op de arbeidsmarkt is momenteel één van de grootste hoofdpijndossiers. Er zouden morgen honderden mensen aan de slag kunnen. Lassers, fitters, steigerbouwers, isoleerders; aan alles is tekort. Maar als er zó veel mensen morgen voor de poort zouden staan, breekt de chaos uit. Want wie stuurt ze aan? Veel bedrijven komen namelijk ook mensen (en kwaliteit) tekort in het middenkader. En dat is nog schadelijker voor een bedrijf dan het gebrek aan uitvoerende vakmensen. 

Binnen de procesindustrie zorgt het middenkader voor het succes van een project of onderhoudscontract. Het middenkader bestaat uit het projectmanagementteam of onderhoudsteam. De project-, onderhouds- en contractmanagers worden ondersteund door afdelingen als werkvoorbereiding, inkoop en cost-control. Samen maken zij het verschil tussen winst en verlies. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het budget, de planning en het voorkomen van SHEQ-incidenten.

Trends & ontwikkelingen
Door een aantal ontwikkelingen en trends in de sector moet het middenkader aan steeds hogere eisen voldoen om succesvol te zijn:

  • Het is geen uitzondering dat een contractmanager van de klant minutieus volgt of geleverd wordt wat is overeengekomen, waarbij elke afwijking direct een claim oplevert. In zo’n zakelijke setting past geen projectmanager die focust op de goede relatie met de klant, maar een projectmanager die het contract tot in detail kent en elke afwijking van de scope bij de klant op tafel legt.
  • Asset-owners beschikken steeds minder over detailkennis van de installatie. Daardoor zijn werkpakketten niet volledig uitgewerkt en komen verantwoordelijkheden steeds meer bij de contractor te liggen. Belangrijke vraag is daarom: zijn de risico’s afgedekt?
  • Integrale uitbesteding leidt ertoe dat de klant de afstemming tussen de verschillende disciplines bij de (hoofd)aannemer neerlegt. Hierdoor wordt het projectmanagement verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming tussen de verschillende disciplines en worden aanvullende competenties gevraagd onder meer op het gebied van subcontracting.
  • Digitalisering en AI hebben vooral impact op de middenkaderfuncties. De functie-inhoud van bijvoorbeeld werkvoorbereiders, planners en engineers verandert binnen afzienbare tijd. Verwacht gaat worden dat ze met steeds geavanceerdere tools moeten kunnen omgaan.

 

Investeringen in middenkader
Gelukkig zien veel contractors de uitdagingen voor het middenkader en wordt volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van mensen. Maar zoals we in één van onze vorige blogs al schreven levert het opleiden van mensen pas het meeste rendement op als het voortkomt uit de strategische bedrijfsdoelstellingen (trede 5 van de opleidingsladder). Alleen dan kan een compleet bedrijfsopleidingsplan worden gemaakt, dat bestaat uit vier pijlers:

  1. Kwalificerende opleidingen, zoals VCA, heftruck en hijsen.
  2. Deskundigheid bevorderende opleidingen, waarbij op individuele basis de juiste vaardigheden worden bijgebracht. Dit zijn vooral vakinhoudelijk tools, zoals werkvoorbereiding en projectmanagement.
  3. Ontwikkeling van managementvaardigheden, zoals leidinggeven en communiceren. Het is verstandig deze per organisatieonderdeel te ontwikkelen, zodat iedereen dezelfde kennis heeft.
  4. Bedrijfsspecifieke aspecten. Dit zijn thema’s die organisatiebreed spelen, zoals klantgerichtheid en het terugdringen van faalkosten. Hiervoor zijn vaak op maat gemaakte leerprogramma’s nodig.

 

Strategische bedrijfsdoelstellingen
Voor dienstverleners in de (proces)industrie wordt toekomstig succes in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van het middenkader en het vermogen om in te spelen op de huidige veranderingen. Het is daarom cruciaal dat mensen in het middenkader zich kunnen ontwikkelen.

Die ontwikkelmogelijkheden moeten alleen wel verbonden zijn aan de strategische bedrijfsdoelstellingen. In de praktijk blijkt dat die connectie er vaak onvoldoende is. Bij veel bedrijven is de afdeling die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het personeel (HRD; human resource development) daardoor niet in staat om mensen de juiste opleidingen aan te bieden.

Eén van de uitkomsten van de VOMI Visie Groep bijeenkomst van 5 oktober was dan ook, dat een juiste positionering van HRD de eerste stap moet zijn bij het ontwikkelen van een bedrijfsopleidingsplan. Bij de VOMI Academie hebben we de juiste kennis, kunde en mensen om bedrijven te ondersteunen bij dat proces.

 

Als partner in leren ondersteunt de VOMI Academie bedrijven in de industrie met alle opleidings- en ontwikkelvragen. Benieuwd waar jouw bedrijf zicht momenteel bevindt in de opleidingsladder? Neem contact met ons op!

 

Geschreven door: Mark Ammerdorffer, mededirecteur van de VOMI Academie.