Welke impact gaat AI hebben op de industrie?

Regelmatig moet ik mijn mening over Artificial Intelligence (AI) bijstellen. Over het algemeen met het [...]

Gezocht: lef, leiderschap en een lange adem

De huidige krapte op de arbeidsmarkt dwingt ons tot creativiteit en bereidheid om buiten de [...]

De mens is geen machine, maar het bedrijfseconomisch perspectief lijkt wel volledig weg te zijn

Met de krapper wordende arbeidsmarkt en de individualisering van de samenleving is het omgaan met [...]

Gebrek aan goed middenkader is schadelijker dan tekort aan (uitvoerende) vakmensen

De krapte op de arbeidsmarkt is momenteel één van de grootste hoofdpijndossiers. Er zouden morgen [...]

Om de veiligheid in de (proces)industrie nog verder te verbeteren is een fundamenteel andere aanpak vereist

De ongevalscijfers in de Nederlandse procesindustrie laten al jaren een vlakke trend zien. Het lijkt [...]

Inzicht in de waarde van het opleiden en ontwikkelen van medewerkers

Wat is het rendement van uw opleidingsbudget? Tot op heden is er geen bedrijf dat [...]

Krapte op de arbeidsmarkt noopt tot een andere (contract) verhouding tussen asset-owner en contractor

Bedrijven in de procesindustrie zouden de krapte op de arbeidsmarkt moeten aangrijpen om het klassieke [...]